Bemanningsföretag blir dyra för skattebetalarna

maj 29, 2012 Inköp , Produktion

SvD har kartläggt vad bemanningsföretag har fakturerat 27 stora, slumpmässigt utvalda svenska myndigheter. Resultat: Under de tre senaste åren har myndigheterna hyrt personal för över 1 miljard kronor. Och utgifterna ökar:

• Förra året spenderade de myndigheter som SvD granskat 45 miljoner kronor mer på inhyrd personal jämfört med året innan.

• Högst andel inhyrd personal har Transportstyrelsen. Cirka 7 procent av deras totala personalkostnad utgörs av inhyrd bemanning.

• Högst totalkostnad har Trafikverket – totalt närmare 130 miljoner bara i fjol.

Personaldirektören på Trafikverket Wiveca Dahl förklarar att myndigheten försöker vara så restriktiv som det går med bemanningsföretag:
– Det är egentligen bara i två lägen som vi gör det. Det ena är vid tillfälliga arbetstoppar och det andra när vi behöver en specifik kompetens under en begränsad tidsperiod.

– Märker vi att behovet finns under en längre tid då ska vi gå ut med en tjänst, säger hon och förklarar att Trafikverket nyligen inlett en översyn av vilka tjänster som de i dag har inhyrd personal på men som skulle kunna övergå till egna anställda.
För bemanningsföretagen har statens allt mer omfattande hyresaffärer med arbetskraft inneburit möjligheter till stora inkomster – framför allt för Proffice. Enligt SvD:s kartläggning har Proffice nästan tre fjärdedelar av intäkterna på den statliga marknaden för bemanning. De senaste tre åren handlar det om totalt drygt 630 miljoner kronor bara från de 27 myndigheter som SvD tittat på.

Därtill tillkommer bland annat det problemkantade projektet att på Skolverkets uppdrag hantera ansökningarna om lärarlegitimation – vilket inte ingått i SvD:s granskning. En annan myndighet som förra året var en flitig Proffice-kund är Skatteverket. Mellan 2009 och 2011 tiofaldigade myndigheten sina kostnader för hyrpersonal, från cirka 7 till drygt 75 miljoner kronor.

– Det beror på att vi under 2011 rekryterade väldigt mycket personal och hyrde då bemanning för att hjälpa oss med detta, säger Kajsa Möller personaldirektör på Skatteverket.

Precis som Trafikverket förklarar hon att Skatteverket är restriktivt med att anlita bemanningsföretag och bara gör det just vid tillfälliga arbetstoppar eller när man behöver en speciell kompetens under begränsad tid.

På fackförbundet ST, som har omkring 90 000 medlemmar inom statlig sektor, är man mycket kritisk till utvecklingen.

– Man får ju en allt större grupp som står bredvid och varken känner delaktighet eller har inflytande över jobbet. Det blir ett A- och ett B-lag på arbetsplatsen, säger förbundsordförande Annette Carnhede.

Enligt henne får personer som inte är anställda i myndigheten telefonanknytningar och mejladresser i myndighetens namn för att använda i kommunikation med allmänheten.

– Folk tror då förstås att de talar med en myndighetsperson med alla de speciella rättigheter och skyldigheter som privatanställda inte har. Det är missledande. Och på sikt tror jag att detta kan påverka allmänhetens syn på myndigheterna negativt, säger Annette Carnhede.

Vänsterpartiet har sedan tidigare beslutat att driva frågan om att helt förbjuda bemanningsföretag. Nu flaggar det största oppositionspartiet för att anställningarna kan bli en stridsfråga. Socialdemokraternas talesman i arbetsmarknadspolitiska frågor Ylva Johansson vill att riksdagen reglerar inköpen av bemanningstjänster hårdare. Anställda i bemanningsföretag ska inte – som i dag – kunna tjäna mindre än myndigheternas och företagens egna anställda:

– Man ska ha lön i nivå med dem som redan arbetar på arbetsplatsen även om man kommer från ett bemanningsföretag. Annars leder det till lönedumpning och det kan vi inte acceptera, säger Ylva Johansson.


Läs mer