Minister nobbar cabotagestopp

maj 29, 2012 Åsikt , Transport

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd nobbar de nordiska åkeriorganisationernas förslag om time-out för tillfällig inrikestransport med utländska lastbilar, s k cabotage. ” Jag välkomnar möjligheterna för europeiska åkare att kunna verka inom hela EU.”

Den 10 maj begärde de nordiska åkeriorganisationerna i Sverige, Norge och Danmark, samlade i Nordic Logistics Association, att regeringarna i sina respektive länder tillfälligt ska stoppa utländska åkerier från att utföra tillfälliga inrikestransporter i Norden. Under en time-out till i mars 2013 skulle regler och kontroller skapas för att säkerställa en konkurrens på rättvisa villkor inom ramen för ett utredningsuppdrag som regeringen tidigare gett till Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen.

I sitt svar till åkeriorganisationerna skriver Catharina Elmsäter-Svärd följande:

”Först och främst vill jag klargöra att det är oacceptabelt om seriösa åkare får lida för att andra inte följer gällande regelverk. Detta gäller oavsett ursprungsland eller nationalitet. Åtgärder för att begränsa möjligheterna till cabotagetransporter anser jag varken gynnar transportnäringen, transportköparna eller miljön. Jag avser därför inte begränsa möjligheterna till tillfälliga nationella vägtransporter i anslutning till internationella transportuppdrag.”

– Jag ser att ministern förstår kärnan i problemet men inte har uppfattat hur akut situationen är, kommenterar Johan Lindström, verkställande direktör i Sveriges Åkeriföretag.

De tre åkeriorganisationerna befarar att en hel yrkeskår är på väg att bli utkonkurrerad av lågavlönade chaufförer från södra och östra Europa på grund av oklara konkurrensregler.Det finns risk för att den skandinaviska åkerinäringen går förlorad för alltid, och därmed också det miljö- och säkerhetsarbete inom transportnäringen som vi står för, påpekade organisationerna i sin framställan.

Sveriges Åkeriföretag uppmanade infrastrukturministern att anmäla till EU-kommissionen att Sverige ska använda artikel 10 i förordningen 1072/2009, för att tillfälligt avskaffa cabotage, ett slags time-out eller tankepaus. Cabotage handlar om inrikestransporter. Artikel 10 gör det möjligt att införa skyddsåtgärder, om det uppstår allvarliga störningar på den nationella transportmarknaden och ett varaktigt utbudsöverskott i förhållande till efterfrågan.

Stoppet för cabotagetrafik skulle vara till den 1 mars 2013 då Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen ska presentera en utredning och analys av situationen på den svenska transportmarknaden.


Läs mer