Stenfrakt till sjöss

februari 6, 2012 Logistik , Produktion , Transport

Två fartyg fraktar under stora delar av 2012 sten från Halmstad till Trelleborg hamn som bygger två nya vågbrytare. Totalt cirka 450 000 ton sten.

Stenen, som tas ur stenbrotten strax utanför Halmstad, ska i Trelleborg användas till att bygga två nya vågbrytare 500 meter ut i havet. Istället för att använda lastbil kommer den mesta av stenen alltså transporteras till sjöss från Halmstad hamn.
– För Halmstad Hamns del är det självklart roligt att assistera Trelleborg vid byggandet av deras nya hamnsektion. Inte minst med tanke på miljövinklingen av projektet, kommentarar Emil Vranjancu, marknadschef på Halmstad Hamn.
För anläggningsföretaget Jonab i Halmstad är kontraktet – som är värt cirka 200 miljoner kronor – det största hittills i företagets 13-åriga historia.
 


Läs mer