Snabbare Kinafrakt när Sidenvägen rustas upp

juni 2, 2017 Logistik , Sjöfart , Transport
Snabbare Kinafrakt när Sidenvägen rustas upp
Kazakstan är aktiva i upprustningen av landtarnsopprtet mellan Asien och Europa.

Kazakhstan är aktiva i upprustningen av landtransporterna mellan Asien och Europa.

Den som beställer varor från Kina är idag van att vänta 1,5 månad på leveransen. Ett nytt internationellt logistikprojekt kring upprustningen av den gamla Sidenvägen kan minska den tiden till bara 10 dagar.

Kina investerar nu stort i infrastruktur för att öka handeln med Europa, sammanlagt över 900 miljarder dollar. Ett av de större projekten är att den gamla sidenvägen rustas upp. I princip alla järnvägstransporter mellan Kina och Europa går genom Kazakstan. Med nya investeringar kommer transporttiderna minska till mindre än en tredjedel jämfört med dagens huvudalternativ – att frakta gods med båt.

Under onsdagen var en delegation från Kazakhstan Railways (Kazakstans statliga infrastruktur- och transportföretag med ca 150 000 anställda) och ett tiotal estniska företag i Örebroregionen för att se på investerings- och samarbetsmöjligheter i Örebro län.

– The Örebro region is today already playing a leading role in logistics for the entire Nordic region. If we manage to link such a dynamic region with ongoing developments of the new silk route, then this is a game changer in the true sense of the word, konstaterar Karl Gheysen, Vice VD för KTZ Express i  Europa. KTZ Express är den del av Kazakhstan Railways-koncernen som hanterar frakt på järnväg

– Om vårt tänkta gemensamma projekt går i lås kommer det framförallt leda till bättre export- och importmöjligheter till och från Asien för företag i Örebroregionen. Men det kan också innebära nya arbetstillfällen, säger Anders Ceder (S), vice ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

fabian_ilgner

– Örebroregionen har ett strategiskt logistikläge som är intressant för de flesta logistikföretag, så även för Kazakhstan Railways och estniska logistikföretag, säger Fabian Ilgner.

Fabian Ilgner, transportstrateg, fyller i:
– Att etablera sig hos oss ger snabb tillgång till hela Nordeuropa. Vi i Örebroregionen har ett strategiskt logistikläge som är intressant för de flesta logistikföretag, så även för Kazakhstan Railways och estniska logistikföretag.

Just nu ligger projektet i ansökningsfas men det finns stora förhoppningar att det blir godkänt av det europeiska samarbetsprogrammet Interreg Central Baltic. Om det godkänns räknar Region Örebro län med att de snabbare transporterna till och från Kina kan erbjudas om två år. Både privatmarknaden och företag med lagerhållning, som är ett stort segment i Örebroregionen, kommer ha nytta av de kortade transporttiderna.


Läs mer