Vill se globala regleringar för sjöfarten

juni 2, 2017 Miljö/CSR , Sjöfart

unnamed-20I nästa vecka står Sverige värd för FN:s havskonferens i New York. Vid mötet kommer sjöfartens utsläpp att diskuteras. Göteborgs Hamns miljöchef Edvard Molitor deltar som talare i en presentation av svensk miljöteknik.

FN:s havskonferens, The Ocean Conference, samlar ledare och regeringsföreträdare från hela världen. Vid konferensen ska man peka ut vilka insatser som behövs för att nå det globala målet om haven som FN-länderna antog 2015.

— Om man vill vara med och påverka utvecklingen av sjöfartens klimatpåverkan är det här är en viktig konferens, säger Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Under konferensens andra dag deltar Edvard Molitor i en presentation av ny miljöteknik som minskar utsläppen till sjöss.

— Den svenska maritima näringen är världsledande på miljöteknikområdet. Fartyg som drivs på flytande naturgas (LNG), metanol som bränsle, skrubbers (en reningsanläggning för fartygsavgaser) och elanslutning för fartyg vid kaj är några exempel som bidrar till att minska sjöfartens globala utsläpp.

Lokala regler för en global bransch snedvrider konkurrensen. Svensk basindustri får svårare att konkurrera prismässigt, samtidigt som utsläppen av miljöskadliga ämnen till luft och hav fortsätter i andra delar av världen.

Sjöfartsorganisationen International Maritime Organization (IMO) har infört globala regleringar för svavel. Nu måste de också ta ansvar för koldioxidutsläppen, menar Edvard Molitor. Han hoppas att organisationen tar till kraftfulla åtgärder vid deras kommande möte i juli.

— Den internationella sjöfartens utsläpp kan och måste minska i snabbare takt. Men då måste regleringar införas globalt, inte lokalt vilket ofta är fallet idag.

Fakta: The Ocean Conference
The Ocean Conference hålls i New York 5–9 juni. Konferensen samlar regeringar och ledare från hela världen och ska peka ut vilka insatser som behövs för att nå det globala mål om haven som FN-länderna antog 2015.


Läs mer