Skandinaviska logistikhyror fortsätter stiga

februari 24, 2012 Logistik

EMEA Industrial and Logistics Rent Map för sista halvåret 2011 visar att hyrorna är stabila för i stort sett hela Europa. Men Skandinavien och Baltikum ökar, främst i Oslo och Göteborg.

Halvårssammanställningen av EMEA Industrial and Logistics Rent Map visar att hyrorna (prime rents) för lagerlokaler under andra halvåret 2011 är stabila på de allra flesta marknader.
De mest betydande ökningarna noterades på nyckelmarknaderna i Skandinavien och Baltikum, med de högsta ökningarna i Oslo (+8 %) och Göteborg (+6,1 %).
– Sverige och de skandinaviska länderna avviker jämfört med de europiska länderna i och med att hyrorna har stigit. Orsaken är ett för litet utbud av effektiva logistikytor samtidigt som vi inte sett någon avmattning av efterfrågan kommenterar Erik Barnekow, affärschef Industri & logistik på Colliers International som ligger bakom rapporten.
– Hur efterfrågan utvecklar sig framöver är dock osäkert. Vi ser inga reella tecken på avmattning och eventuella framtida kostnadsbesparingar driver snarare på efterfrågan på effektiva logistikytor.
Vad gäller årlig förändring av prime rent för lagerlokaler presterade Moskva och Tallinn bäst med ökningar på 19,2 % respektive 17,5 %.
Betydande fall under andra hälften av 2011 noterades i Wien (- 9 %), Geneve (- 6,3 %) och Aten (-6 %). På de marknader som hade upplevt de mest betydande fallen under de första sex månaderna av 2011 låg prime rents kvar på samma nivå, med Aten som ett tydligt och föga förvånande undantag.

Helsingfors avkastningskrav sjunker
Majoriteten av de marknader som övervakades noterade inga betydande förändringar av prime yields under andra halvåret. Fyra marknader såg något fallande avkastningskrav, inklusive Düsseldorf (-25 bps) och Helsingfors (-25 bps). Efter kraftigt fallande avkastningskrav i St. Petersburg och de centrala områdena i Baltikum under första halvåret 2011, noterades inga fortsatta förändringar på dessa marknader då investeringsmarknaderna i områdena stabiliserades.

Fortsatt stabilitet
Under de kommande 12 månaderna förväntas prime rents förbli stabila i de flesta nyckelområden. Fortsatta ränteökningar är förväntade i Tallinn och på de huvudsakliga ryska logistikmarknaderna i Moskva och St. Petersburg. Marknader som Bratislava, Lissabon och Aten förväntas uppleva en nedgång för prime rentals.
Avkastningskraven förväntas överlag förbli oförändrade, förutom i Frankfurt och München där ett visst fall i avkastningskraven förväntas.
 

Länk till rapporten:

EMEA Logistics Rents Map 2012(pdf)


Läs mer