SCA prisas för tågsatsning

november 10, 2014 Logistik , Miljö/CSR , Transport
SCA prisas för tågsatsning

Årets Lyft i Västerbotten gick i år till SCA Logistics för deras smarta nya tågpendelsystem, som transporterar samma mängd gods på färre avgångar. 

Pristagare Margaretha Gustafsson, SCA Logistics och prisutdelare Lars Lustig, länsråd.

Godstransportråden i Sverige delar årligen ut regionala pris till företag som utmärkt sig genom nytänkande inom logistikområdet. Godstransportrådet i Norr- och Västerbotten tilldelade i år priset Årets Lyft till SCA Logistics för deras arbete med att utveckla en ny container samt ett effektivare tågpendelsystem vilket gör att samma mängd gods kan transporteras med färre tågavgångar.

Det var en nöjd pristagare som fick ta emot Årets Lyft vid Logistikdag Norr, där närmare 200 deltagare samlats.

– Det känns hedrande att få det här priset. Ett fint tecken på uppskattning som sporrar oss gå vidare i arbetet med våra transportupplägg, tycker SCA Logistics depåchef Margaretha Gustafsson.

SCA Logistics transporterar mycket gods på järnväg. Företaget har funderat en del på hur dessa transporter kan göras än mer effektiva. Lösningarna var flera. Man satsade mycket på att utveckla en ny lastbärare, SCA-boxen, som är helt anpassad till företagets transporter av gods på sträckan Piteå-Umeå-Skövde. Denna container gör att kostnaderna kan hållas nere.

Järnvägsoperatören byttes och man gick över till kraftfullare lok som kunde dra fler vagnar och fick därmed en bättre längd på tågen. Det innebär att ett 600 meter långt tåg idag istället fraktar 2000 bruttoton mot tidigare 1200. Detta i sin tur gör att det blir betydligt färre avgångar. Något som i sin tur gör att transporterna blir miljövänligare.

Juryns prismotivering:

För en innovativ utveckling av transportkedjans alla led, från lastbärare och logistikupplägg till upphandling av starkare dragkraft. Genom utveckling av en egen lastbärare har man utnyttjat järnvägens möjligheter på bästa sätt så att samma transportarbete i dag kan utföras med färre avgångar. Detta leder i sin tur till lägre energiförbrukning, och därmed bättre miljöprestanda, samtidigt som det skapas utrymme för andra transporter i ett ansträngt järnvägssystem.

Om priset

Årets Lyft är Godstransportrådens transport- och miljöpris som delas ut varje år till det företag som utfört den bästa transportlösningen. Priset delas ut regionalt. Vinnaren i regionen kvalificerar sig sedan till den nationella prisuttagningen av Årets Lyft.


Läs mer