Ny linje kortar ledtiderna till Centraleuropa

november 7, 2014 Logistik , Transport

DHL startar en ny styckegodslinje mellan Helsingborg och centrala utlastningspunkter i Tjeckien och Österrike för att möta e-handelns växande behov. Linjen ger fasta ledtider i hela Centraleuropa och leverans inom tre dagar.

I takt med att e-handeln har vuxit har även efterfrågan på snabba och pålitliga leveranslösningar mellan Sverige och Centraleuropa ökat.  DHL lanserar nu en ny styckegodslinje med fasta ledtider mellan Helsingborg och Brno, Tjeckien och Wien, Österrike. Genom att etablera två centrala utlastningspunkter i Tjeckien och Österrike, där samtliga styckegodssändningar samlas upp effektiviseras leveransprocessen. För kunderna innebär den nya linjen mer frekventa avgångar och en förkortad leveranstid där sändningarna når slutkund inom tre dagar.

– Vi jobbar ständigt med att optimera våra egna processer. Genom att konsolidera trafiken från Helsingborg till Brno och Wien, kan vi uppnå en högre utlastningsgrad och utlova fasta ledtider dagligen, kommenterar Peter Hesslin, vd på DHL Freight.

– Inom näthandeln krävs det att handlarna kan agera snabbt vid brådskande efterfrågan och detta kräver frekventa avgångar. Med den nya styckegodslinjen kan vi möta detta behov och handlarna kan begränsa sin lagerhållning.

Avgång ska ske dagligen, måndag till fredag, kl.12.30 från Helsingborg med ankomst i Brno dagen därpå kl.11.00. Bilen fortsätter sedan vidare till Wien och anländer kl.13.45 samma dag. Sändningar som kommer till Brno levereras till mottagarna i Tjeckien redan dagen därpå och samma sak gäller leveranser inom Österrike. Från Wien når DHL samtliga destinationer i Centraleuropa, som exempelvis Slovakien och Ungern, med dagliga anslutningar. Via Wien nås även Balkan med ett flertal avgångar varje vecka.

DHL ingår i Deutsche Post DHL. 2013 hade koncernen en omsättning på mer än 55 miljarder euro.


Läs mer