SCA ökar Helsingborgsanlöpen

februari 22, 2013 Logistik , Transport

SCA utökar sina anlöp i Helsingborgs hamn med en sydgående trafik, främst främst för lossning av skogsindustriprodukter. Det första anlöpet sker den 24 februari.

SCA har via sitt dotterbolag SCA Transforest AB samarbetat med Helsingborgs Hamn sen 2001 för både lossning och lastning av stora pappersvolymer i norrgående trafik från Rotterdam och Norrlandskusten.
Nu väljer bolaget att utöka samarbetet genom att anlöpa Helsingborg även i sydgående trafik, främst för lossning av skogsindustriprodukter.

Den nya volymen via Helsingborg handlar främst om att lossa och lasta om pappersvolymer i Helsingborg som är ämnade för den danska marknaden.
Lasten kommer från Ortvikens pappersbruk utanför Sundsvall, och den totala årsvolymen beräknas uppgå till cirka 50 000 ton.

– Det är väldigt roligt att vi tillsammans med SCA kan utöka samarbetet.
Utöver sedvanlig service handlar det nu om extremt varsam hantering av deras gods, eftersom pappret är känsligt för fukt och tryck. Det ställer mycket höga kvalitetskrav på oss, kommenterar Kjell Åke Ranft, försäljningschef Helsingborgs hamn.
– Eftersom fartyget går direkt vidare till London i England, hoppas vi också kunna få lasta ett antal enheter till denna destination.

– Geografiskt ligger Helsingborg väl till för våra kunder, dessutom skapar detta en unik service från Helsingborg till London och Rotterdam, säger Nils-Johan Haraldsson, Vice President Marketing and Business Development, SCA Transforest.

SCA är en av världens största aktörer inom hygienprodukter, världens tredje största mjukpappersföretag.
 


Läs mer