Nytt förslag till EU-direktiv om cabotage kommer i sommar

februari 25, 2013 FORSKNING , TRANSPORT

EU kommissionen har lagt fram en Road Map med fem olika förslag på hur nya mer liberaliserade cabotageregler kan se ut.
 

Transportindustriförbundet har deltagit dels i s.k. public hearings med Kommissionen samt har haft enskilda samtal och överläggningar med Kommissionen och det svenska Näringsdepartementet.

EUs grundvision om fri rörlighet för varor och tjänster innebär inte något undantag för transportmarknaden. Även om förbundet ser positivt på en ökad liberalisering och öppnande av transportmarknaden för aktörer från andra medlemsstater, har förbundet sett vissa praktiska problem vid ett eventuellt genomförande av vissa av dessa fem förslag vilket vi framfört till Kommissionen och Näringsdepartementet.

Transportindustriförbundet arbetar under våren aktivt med att driva frågan mot ökad liberalisering. Förbundet räknar med att det förslag till ny direktivtext som Kommissionen ska presentera i sommar kommer att innebära ökad liberalisering och tillträde till den gemensamma marknaden för alla aktörer.


Läs mer