Rödgröna: Sjöfart och hamn viktiga för miljön

april 13, 2012 Logistik , Miljö/CSR , Transport

”Investeringen i nya kranar är den enskilt största som Mälarhamnar genomfört. Beslutet innebär att vi inte enbart löser dagens behov av ny utrustning, utan även möter de behov och krav som våra kunder kommer att ställa inom en snar framtid” skriver företrädare för de rödgröna partierna i Mälarhamnars styrelse i en debattartikel i VLT.

Mälarhamnars ålderstigna maskin- och kranpark uppfyller i dag inte ökade krav från kunderna avseende driftsäkerhet, leveranstider och kostnadseffektivitet. Läget blev i höstas akut när tunglyftskranen i Västerås havererade. Styrelsen fattade då beslutet att det var dags att satsa på nyinvesteringar. Genom investering i två nya kranar till Västerås och en i Köping ersätts vi inte bara den havererade kranen, utan visar att Mälarhamnar satsar för framtiden och att kunderna kan behålla och utveckla sina verksamheter i området.
I Mälarhamnars uppdrag ligger att tillförsäkra det lokala och regionala näringslivet kostnadseffektiva och miljövänliga transporter med tillhörande terminalverksamhet och godshantering. Våra kunder sätter sin tilltro till möjligheterna att via hamnarna exportera och importera varor som möjliggör en kostnadseffektiv produktion. .
”I Mälardalen finns det stora kapacitetsproblem för godstransporter på väg och järnväg. Sjöfarten är en outnyttjad potential, fartyg kan komplettera tåg och lastbilar och hamnar kan komplettera varandra. De satsningar vi nu gör i Mälarhamnar innebär ökade möjligheter att kunna flytta över godstransporter till sjöfarten. De innebär också stora miljövinster då vi behöver minska koldioxidutsläppen från den tunga lastbilstrafiken.” heter det i artikeln.
Mälarhamnar är en viktig tillgång för infrastrukturen i hela regionen och behoven av transporter för ABB i Västerås och Ludvika, Mälarenergi och en växande gruvnäring i Bergslagen.
 


Läs mer