NIB lånar ut för ökad gruvbrytning i Garpenberg

april 13, 2012 Miljö/CSR , Produktion

Lånet, som är på 40 miljoner Euro, har en återbetalningstid på 8 år, och ska finansiera utbyggnaden som innefattar ett nytt anrikningsverk, nya schakt och anläggningar under jord samt en uppgradering av gruvans infrastruktur. Expansionen innebär att Garpenbergs produktion ökar från 1,4 till 2,5 miljoner ton malm per år.

Garpenbergsgruvan som ligger i Hedemora kommun i Bergslagen är Sveriges äldsta gruva som fortfarande är i drift. Den öppnades redn på 1200-talet. Här utvinns flera olika metaller. På senare år har gruvan fått ett uppsving tack vare stigande malmpriser och den sysselsätter idag över 300 personer.

När de nya anläggningarna når full kapacitet i slutet av 2015 beräknas produktionskostnaderna per ton malm att minska med cirka 25 procent.

– NIB deltar gärna i finansieringen av Bolidens investeringar för en mer effektiv gruvdrift eftersom det stärker företagets konkurrenskraft. Den årliga produktionskapaciteten kommer att öka samtidigt som produktionskostnaderna minskar, säger NIBs vd Henrik Normann.

Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag. Huvudmetallerna är zink och koppar. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gruvor och Smältverk. Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation.
 


Läs mer