Renova ny leverantör för Lindholmsleveransen

december 4, 2019 Logistik , Miljö/CSR

Lindholmen. Foto Älvstranden Utveckling.

Renova Miljö AB blir ny leverantör till Lindholmsleveransen. En tjänst som ska samlasta gods, återvinning och avfall, i syfte att minska tunga transporter i stadsmiljön. – Vi har arbetat hårt med upphandlingen för att garantera att tjänsten fortsätter att utvecklas under avtalsperioden. Vi ska inte fastna i system som nu är moderna men kan komma att föråldras över tid, kommenterar Louise Larsson, projektledare på Älvstranden Utveckling.

Att vinna upphandlingen innebär ett miljonkontrakt till Renova Miljö, med start den 1 januari 2020. Under avtalsperioden ska nya lösningar utvecklas och implementeras löpande.

– Vi kommer att leverera en modern och organiserad mikroterminal för återvinning-, avfall- och godshantering. Visionen är att konceptet ska expandera till fler stadsdelar i Göteborg. Vi ser även att andra kommuner har liknande behov, kommenterar Mattias Carlberg, säljare på Renova Miljö AB.

För att hitta rätt leverantör har staden använt sig av en innovativ upphandling i två steg med förhandling. Ett ovanligt förfarande där målet – vad tjänsten ska bidra till – har beskrivits, men inte fullt ut hur det ska genomföras.

— Vi behöver medvetet sätta utmanande upphandlingskrav för att driva en hållbar stadsutveckling. Genom att främja innovation kan vi komma åt komplexa samhällsutmaningar och på samma gång lämna utrymme för marknaden att utvecklas, kommenterar Christine Olofsson, hållbarhetschef på Älvstranden Utveckling.

Lindholmsleveransen har redan minskat antalet tunga gods- och avfallstransporter med över 80 procent på Lindholmen sedan systemet infördes för tio år seden. Genom att ställa hårda krav i den senaste upphandlingen kan Lindholmsleveransen utvecklas med ytterligare smarta lösningar framöver.