Proteststorm mot Bålsta som industrihamn

augusti 28, 2015 Logistik , Produktion , Sjöfart , Transport

 NCC och Cementas planer på att bygga en industrihamn i Kalmarviken i Bålsta möts av hårt lokalt motstånd. ”Vi protesterar mot planerna på miljöförstörelse och göra viken till en gigantisk industrihamn, typ Rotterdam!” skriver de upprörda kommuninvånarna bland annat.

I ett öppet brev till kommunen Håbo skriver de upprörda kommuninvånarna att de hoppas att planerna stoppas.

“Vi protesterar mot planerna på miljöförstörelse och göra viken till en gigantisk industrihamn, typ Rotterdam!” 

Ansökan rör en industrihamn för sten, grus och cementprodukter, med kapacitet på 3 miljoner årston och 1 500 fartydsanlöp. Idag anlöper 20 fartyg per år hamnen i Bålsta, genom Gyprocs verksamhet. 

I “värsta” fall kommer 50 lastbilar (100 fordonsrörelser) per timme trafikera stenkrossen och 60-tons lastbilar kommer att trafikera intilliggande Kalmarleden i genomsnitt var tredje minut, enligt upprorsmakarna. .

“Vi är mycket upprörda och oroade! Vi vill inte att våra fina bad förstörs. Vi vill att våra barn ska vara trygga. Vi vill inte ha mer miljöförstöring, tung trafik och buller. Vi vill ha ett fint samhälle där alla trivs.

Det är helt oacceptabelt att lägga tung, bullrande, miljöförstörande verksamhet mitt bland bostäder och vid Mälaren som nyttjas för bad, båtliv, friluftsliv, fiske, skridskoåkning av tusentals Håbobor. Och som är vår vattentäkt för dricksvatten.

Det är oförsvarbart att låta en tysk storkoncern, HeidelbergCement Group och NCC-koncernen styra utvecklingen för egen vinning mot en stor industrihamn. Vad vinner Håbo kommun på det?” frågar sig kommuninvånarna i brevet. 

“Sandstränder konkurrensfördel”

Eftersom Bålsta ligger nära Stockholm behöver man bra spårbunden trafik och kunna erbjuda en boendemiljö som är tillräckligt intressant, menar författarna.

“Håbo har en mycket stor konkurrensfördel med närheten till Mälaren eftersom vattenkontakt är en högprioriterad kvalitet för de som söker sig ut från stan. Frågan att vad det är för mening med att skryta om 12 mil Mälarstrand om man inte är beredd att skydda de absolut mest intressanta stränderna i centrala Bålsta.”

Man är också orolig för värdeminskning på fastigheterna i närområdet. 

“Vi protesterar mot att våra fastigheter och lägenheter ska minska i värde på grund av att stora koncerner ska göra vinster på vår bekostnad”

Ökad trafik och hantering kommer onekligen att innebära risk för ökade störningar i kringliggande bostadsområden. Men att Kalmarviken i Bålsta skulle utvecklas till en industrihamn i jämförelse med Rotterdam, en av världens största containerhamnar med omkring 140 000 fartygsanlöp och 450 miljoner ton hanterat gods per år, håller dock, åtminstone redaktionen på Intelligent Logistik, för högst osannolikt… 

Av Hilda Hultén

Läs mer om upproret här


Läs mer