Postnord vänder till vinst

april 25, 2019 Logistik

Postnord redovisar en vinst före skatt på 89 miljoner kronor för det första kvartalet i år. Det kan jämföras med förlusten på 75 miljoner kronor under samma period i fjol.

När Postnord i veckan redovisade resultatet för första kvartalet 2019, kunde man visa på en stark resultatförbättring och tillväxt.

– Trots att det är en utmanande tid med fortsatt digitalisering av brevmarknaden är det glädjande att kunna konstatera en stark resultatförbättring. Efter ett antal år av minskad omsättning växer vi igen. Det gör vi i huvudsak genom stark tillväxt inom e-handelslogistik, men också en något dämpad volymnedgång på brev i förhållande till tidigare kvartal. Vi ser också en viss återströmning av kunder från konkurrenter på brevsidan i Sverige vilket naturligtvis är glädjande, kommenterade tillförordnad koncernchef Annemarie Gardshol.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 9.471 miljoner kronor, jämfört med 9.102 miljoner kronor i fjol. Samtidigt har företaget lyckats vända rörelseresultatet från minus 74 miljoner till plus 162 miljoner kronor.

Postnord behöver fortsätta att ställa om för både den minskade brevmarknaden och den växande paketmarknaden i än högre takt.  I april genomfördes förändringar i högsta ledningen och dåvarande vd och CFO Håkan Ericsson lämnade bolaget. För att möta omvärldsförändringarna i samhället och  arbetar den nya ledningen nu med att ta fram en plan för att genomföra nödvändiga förändringar.

– Jag har arbetat i koncernen i sju år och år mycket stolt över alla fantastiska medarbetare som går till jobbet varje dag och verkligen vill göra skillnad. Jag upplever att det finns en revanschlystnad i bolaget. Man vill inget hellre än att vi gemensamt ska klara av den stora förändringsresa vi befinner oss på och återfå förtroendet från kunder och allmänhet samt växa och få fler att upptäcka våra produkter och tjänster, kommenterar tillförordnad koncernchef Annemarie Gardshol.