Haegerstrands förvärvar mark vid Gävle hamn

april 25, 2019 Logistik , Sjöfart

Logistikföretaget Haegerstrands  i Gävle, har förvärvat ett markområde om 15.000 kvm, som kommer nyttjas för logistikändamål,  i  anslutning till Gävle hamn.

Tillgången på logistikytor är redan idag begränsad i Mellansverige samt att från och med år 2020 kommer Gävle hamn att  fördubbla containerkapaciteten tack vare utbyggnaden av containerterminalen.

– Vi tror att efterfrågan på lager kommer att öka i Gävle. Haegerstrands erbjuder dörr-till-dörr leveranser. Ytterligare lagerytor innebär ett naturligt steg för oss att  kunna erbjuda mellanlagring av gods. Vi kan också tänka oss att kundanpassa lager för extern part som vill etablera sig nära Gävle hamn, kommenterar Veronica Wallin, vd, AB P.J. Haegerstrand.