Ny inköpsutbildning i Luleå

februari 8, 2012 INKÖP

I höst startar NBI en yrkeshögskoleutbildning till inköpare i Luleå. LKAB, som växer kraftigt och räknar med att behöva anställa minst tio inköpare de närmaste åren, välkomnar satsningen.

Nordic Business Institute, NBI, startar i höst en ny utbildning i Inköp & Supply Management i Luleå. Utbildnigen är tvåårig och fokuserar på strategi och ledarskap med inriktning mot inköp.
Efter avslutad utbildning ska studenterna kunna arbeta med operativa och taktiska inköpsfrågor som till exempel leverantörsbedömningar, förhandlingar, materialavrop och upprättande av inköpskalkyler inom såväl privat som offentlig sektor.
Utbildningen sker i samarbete med näringslivet, bland samarbetspartnerna för den nya utbildningen finns LKAB, Umeå Universitet, Coop Norbotten, SSAB, Boliden Mineral, Luleå Kommun, Norrbottens Läns Landsting, Västerbottens Landsting och Ferroform.
– Vi upplever vid våra rekryteringar att det är svårt att hitta personal till befattningar som inköpare. Vårt behov av personal med denna kompetens ligger på mellan 2-4 personer de närmaste åren. Denna utbildning är mycket viktig och vi vill gärna medverka både i ledningsgrupp samt ordna fram praktikplatser. Vi vill även bjuda in studentgruppen till vår årliga inköpskonferens där de har möjlighet att knyta viktiga kontakter, säger Victoria Arenbro-Forsberg, inköpschef Norrbottens Läns Landsting.
– LKAB kommer att växa kraftigt de kommande åren. Cirka 10 personer med motsvarande kompetens som denna utbildning ger kommer att behöva rekryteras de närmaste åren. Området är svårt att rekrytera inom, varför utbildningssatsningen välkomnas, säger Roger Hansson.
Nordic Business Institute driver ett 10-tal Yh-utbildningar och ett 25-tal företagsutbildningar inom främst inköp/logistik, ekonomi/ledning och marknadsföring/kommunikation i Växjö, Malmö, Hässleholm, Luleå, Stockholm, Sundsvall, Kalmar, Varberg och Örebro.


Läs mer