Pengar till kortare livsmedelskedjor

juni 3, 2019 Logistik

Jordbruksverket utlyser 8 miljoner kronor till kompetensutveckling för korta livsmedelskedjor och lokala marknader. Kompetensutvecklingen innefattar kurser och utbildningar och syftet är att råvaruproducenter och förädlare ska få ökad kunskap och inspiration för att utveckla korta livsmedelskedjor och lokala marknader.

– Kompetensutveckling kan vara ett hjälpmedel för att korta ner stegen mellan producent och konsument. Kurser riktade mot kortare livsmedelskedjor för råvaruproducenter och förädlare kan bidra till att de får ökad kunskap och inspiration för att möjliggöra detta, kommenterar Rebecca Hymnelius på Jordbruksverket.

Stödet riktar sig till myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som ordnar kompetensutveckling. Pengarna kan exempelvis användas till projekt inom följande områden:

  • företagsledning
  • logistik
  • hantering av livsmedel
  • marknadskunskap
  • prissättning och upphandling.

Korta livsmedelskedjor innebär förädling av jordbruksprodukter till livsmedel och försäljning av livsmedelsprodukter där det högst får vara en mellanhand mellan jordbrukare och konsument.

Här kan du läsa mer om utlysningen.