Nytt bygglogistikcenter lättar trafiken

Nytt bygglogistikcenter lättar trafiken

Tre nya stadsdelar byggs ut i Uppsala de närmaste åren: Rosendal, Östra Sala backe (bilden) och Ulleråker. För entreprenörerna som bygger här var användandet av bygglogistikcentret ett krav för att få markanvisning. Illustration: White Arkitekter.

I mars får Uppsala kommun ett nytt bygglogistikcenter där byggtransporterna till den växande staden ska samordnas och effektiviseras. – Totalt siktar vi på att minska antalet byggtransporter till aktuella projekt med 45 procent, säger trafikplanerare Elin Skogens.

Uppsala växer och på många ställen kommer staden att förvandlas till en byggarbetsplats de närmaste åren. Bygglogistik är välkänt ineffektiv och stora byggen medför också påfrestningar för omgivningen med ökade leveranser och tung trafik. Nya Bygglogistikcenter Uppsala ska göra något åt detta.

– Enligt våra beräkningar kommer vi att få en samlastningseffekt på 75 procent, fyra bilar till BLC blir en slingbil ut, så vi får bort tre bilar från gatorna, berättar Elin Skogens, trafikplanerare på Uppsala kommun som leder utvecklingen av det nya bygglogistikcentret.

Bygglogistikcenteret består av två delar: en fysisk samlastningsterminal och en digital leveransplaneringstjänst. Det är framförallt leveranser av mindre byggdelar som samordnas, men alla leveranser, även leveranser av större stommar, kommer att gå genom den digitala leveransplaneringstjänsten.

– Vi hoppas att vi pushar på så att man också i högre utsträckning planerar sin bygglogistik, säger Elin Skogens.

Uppdraget att ta fram ett bygglogistikcenter började formuleras våren 2016. Bakom beslutet fanns insikten om växande utmaning kring framkomlighet i stan i och med en ökande befolkning och många stora, samtidiga byggprojekt.

– Kommunen har ju flera roller: sitter både på planmonopolet och är väghållare och ska stå för den allmänna säkerheten och här fanns en möjlighet att göra skillnad, säger Elin Skogens, som tidigare arbetat med trafikplanering i Stockholms stad.

Stockholm har använt bygglogistikcenter bland annat vid bygget av Norra Djurgårdsstaden, och Uppsala bygger vidare på tidigare erfarenheter.

– Vi får en samlastningseffekt på 75 procent, av fyra bilar in till bygglogistikcentret blir det en slingbil ut, så vi får bort tre bilar från gatorna, berättar Elin Skogens.

–  I Norra Djurgårdsstaden, till exempel, valde man att lägga BLC vid byggarbetsplatsen och då drog vi alla transporter genom staden, ett misstag vi inte vill upprepa i Uppsala. Här har vi i stället valt ett logistiktätt område nära E4an och nära tillfartsvägarna till de tre områden som ska bebyggas.

Logistikcentret blir 17 000 kvm stort, med lagertält och kontorsbod. Upphandlingen är klar och transportören Wiklunds, som specialiserat sig på bygglogistik, ska driva terminalen med start 1 mars. Samlastningsterminalen, som ska ligga vid E4an öster om Uppsala, ska stå färdig i sommar, tills dess nyttjar Wiklunds en befintlig terminal i närheten.

Avtalet är treårigt, med möjlighet till årlig förlängning fram till 2032 – så länge som de tre stora byggprojekt som BLC ska serva beräknas pågå. Den långa avtalstiden möjliggör långsiktiga investeringar på hållbara alternativ. Wiklunds slingbilar kommer att köras med 100 procent förnybart drivmedel, framförallt HVO men även el- och gasdrift kan bli aktuellt.

– Med den här långa avtalsperioden finns det ju en idé att investera, testa nya saker och driva på utvecklingen. Det är glädjande och Wiklunds har verkligen svarat upp.

Den beräknade samlastningseffekten på 75 procent är högre än man tidigare uppnått. I t ex Norra Djurgårdsstaden låg samlastningseffekten på 40-60 procent. Anledningen är bl a högre krav på fyllnadsgrad och att alla leveranser under 13 kolli/pallar måste gå genom Bygglogistikcenter Uppsala, i Norra Djurgårdsstaden gällde samlastningskravet bara leveranser under sex EU-pallar.

– Vi har tittat noggrant på förutsättningarna inom kommunen och för godstrafiken och försökt att synka dem till en så en god lösning som möjligt, säger Elin Skogens.

Det finns en oro hos byggherrar, entreprenörer och leverantörer att centret, tvärtemot syftet, ska göra byggplaneringen mer komplicerad. Genom struktur och transparens hoppas Elin Skogens och hennes kollegor kunna visa på motsatsen.

– Det finns en skepsis i att kommunen ger sig på områden där vi inte är experter, och jag kan respektera det. Men jag tycker vi har haft en bra dialog och jag tror verkligen att det vi gör kommer att bli bra.

I Norra Djurgårdsstaden fick entreprenörer lagerhålla material i upp till två veckor. I Uppsala har man ett mer avskalat upplägg där Wiklunds endast är avtalad leverantör till byggarbetsplatserna, men erbjuder lagerhållning som tilläggstjänst.

–  Det måste vara enkelt att använda och förstå systemet i alla led. Vi har byggt upp en slimmad lösning med grundfunktionerna, där leverantörer och entreprenörer sedan kan lägga till tilläggstjänster. Vi vill lägga oss i deras arbete så lite som möjligt.

Hanteringen av flödena ska skötas av Wellsec, med deras tjänst för leveransplanering som kombinerar intelligenta, sammankopplade grindar med trafikflödesplanering och lossningsplatser för lastbilarna. I upphandlingen har höga krav ställts på digitalisering, eftersom det ger en helt annan överblick över hur godsflödena ser ut – något som saknas idag.

– Vi kommer kunna se vilka fordon som kommer till terminalen, vilka vi ersätter med våra slingbilar och vilka som kommer till områdena, säger Elin Skogens.

– Det blir ett bra underlag för oss på kommunen även vid andra trafikåtgärder, som t ex införandet av miljözoner. Att veta vilka fordon det är som faktiskt rör sig på våra gator.

Ur Intelligent Logistik nr 1 2018

Av Klara Eriksson

 

 

 


Läs mer