Ny RoRo-linje London-Rotterdam-Oxelösund

december 18, 2013 Logistik , Sjöfart , Transport

Oxelösunds Hamn blir en del av SCA Logistics RoRo system när en ny linje för containers och RoRo-laster från London och Rotterdam till Mälardalen och sydöstra Sverige öppnas i januari.
 

Samtidigt ökar också SCA Logistics kapaciteten i sin containertrafik mellan
Rotterdam och St. Petersburg.

– Godsflödet till södra Sverige och till Ryssland ökar. Vi ändrar därför våra rutter för att öka kapacitet och service till båda regionerna. Våra RoRo-fartyg kan effektivt transportera både containergods och annat gods. Kassettsystemet ger mycket korta lastnings- och lossningstider, säger Magnus Svensson, vd för
SCA Logistics.

Det betyder också att SCA kan öka fyllnadsgraden och därmed lönsamheten i sina fartyg till och från England.
SCA Logistics har intresse av att öka returflödena från England och kan även fungera som en tredjepartslogistiker i dessa flöden. Nu ökar möjligheterna att förbättra denna service.

Två gånger per vecka anlöper SCAs RoRo-linje hamnarna London, Rotterdam, Sundsvall, Husum och Umeå. Linjen har tidgare veckoanlöp till Helsingsborg och nu tillkommer alltså veckoanlöp till Oxelösund.

– Rederiet valde oss tack vare vår unika infrastruktur som effektivt kopplar ihop land- och sjöinfrastruktur. Vår direktanslutning till E4:an och bra möjligheter för terminalhantering är nyckelfaktorer i projektet, säger Erik Zetterlund, vd för Oxelösunds Hamn.

Den korta inseglingen till Oxelösund samt hamnensgenerösa öppettider gör att rederiet kan utnyttja sina fartyg effektivt. Oxelösunds Hamn erbjuder hantering av både rullande RoRo-gods och containers med kran samtidigt på fartyget, vilket möjliggör ett kort stopp i hamnen.

– Via Oxelösund nås både Stor-Stockholm och stora delar av Mälardalen och även Östergötland på drygt en timme. De korta ledtiderna är förstås intressant för varuägare som importerar gods till Sverige, påpekar Erik Zetterlund.


Läs mer