Äntligen ny kund i Halmstad hamn

december 18, 2013 Ekonomi , Fastigheter , Sjöfart , Transport

I november förra året tappade Hallands Hamnar en viktig kund då Pilkington beslutade att lägga ned sin glastillverkning i Halmstad. Nu har hamnbolaget äntligen fått en ny hyresgäst i Pilkingtons gamla lokaler i Oceanhamnen.

I november 2012 meddelade glasföretaget Pilkington att de lägger ned sin fabrik i Halmstad. 230 arbetstillfällen försvann och regionens åkerier och hamnen förlorade en av sina storkunder. Pilkington har bedrivit produktion i Halmstad sedan 1976, och nedläggningen motiveras med vikande lönsamhet efter en marknadsnedgång. Bolaget har kvar en försäljnings- och marknadsavdelning samt vissa stödfunktioner för Norden-marknaden i Halmstad, men glastransporterna försvann.
 

Nu, ett drygt år senare, ger arbetet med att ersätta de tappade volymerna i Halmstad vissa resultat. I dagarna tecknade Hallands Hamnar avtal med Cemex AB, som producerar och marknadsför cement, fabriksbetong och andra byggnadsmaterial. Cemex tecknar ett långtidskontrakt med Hallands Hamnar och flyttar nu in i Pilkingstons tidigare anläggning i Oceanhamnen. Affären innebär en årsvolym på ca 100 000 ton per år och verksamheten ska starta 1 januari 2014.

– Detta är den första etableringen med ny kund som vi lyckas få till Halmstad i Pilkingtons tidigare anläggningar. Det är ett långt arbete som nu ger resultat och vi är självklart mycket glada att kunna teckna ett långsiktigt avtal med en så stabil kund som Cemex, säger Hallands Hamnars vd Björn Alvengrip i ett pressmeddelande.

Arbetet går nu vidare att hitta nya kunder till övriga anläggningar i som Pilkington lämnade. 

– Det är vår förhoppning att kunna återkomma inom kort med nya långtidskontrakt och nya kunder och etableringar till Halmstad.

All Cemex hantering i Halmstad kommer att ske genom helautomatiserade terminaler, även lossning av fartyg, i helt slutna system. Leveranserna kommer till Halmstad via självlossande fartyg från Cemex fabriker i Tyskland och Polen, totalt ca 30 båtanlöp per år. Satsningen i Halmstad sammanfaller med att företaget nu introducerar två nya cementprodukter för den svenska marknaden, ett infrastrukturanpassat cement och ett snabbhärdande  s k Rapidcement.

– Vi vet att det finns ett stort behov av och efterfrågan på de här produkterna och jobbar för att kunna få ut dem på marknaden så fort som möjligt. Vi vill öka tillgången på cement i Sverige och planerar därför att erbjuda ännu bredare sortiment i framtiden, säger Tomasz Borowiec, vd på Cemex AB.

Cemex har tidigare haft terminal i Halmstad mellan 1994 och 1998, då terminalen ersattes av en anläggning i Surte. 

– Vi är glada att få möjlighet att återetablera vår verksamhet i Halmstad då vi kan nå det två viktiga marknadsområdena Göteborg och Malmö.

HallandsHamnar är en sammanslagning av Halmstads och Varbergs hamnar och bildades den 1 januari 2013. Bolaget drivs i samverkan mellan Halmstad kommun och Varbergs kommun.


Läs mer