Mindre trafikstörningar med vindkraftverk på tåg

december 18, 2013 IT/Teknik , Logistik , Miljö/CSR , Transport

Railcare har tillsammans med Siemens Wind Power genomfört en första lyckad testtransport med torndelar till vindkraftverk på järnväg. Delarna lastades i Nyborg, Danmark och ändstation var Långsele.
 

– Vi har i flera år sagt att det här är möjligt och fört dialog med Siemens. Nu äntligen fick vi bevisa att Railcare är en bra utvecklingspartner och järnvägen är ett alternativ, säger Hans Flodmark, Verksamhetsansvarig för Railcare Logistik AB
.
Enligt Railcares beräkningar är det möjligt att transportera upp till ett och ett halvt vindkraftverk på ett enda tågset. Koldioxidutsläppen från transporten minskar enligt bolaget med mer än 90 % jämfört med lastbilstransporter.
– Det känns ju helt rätt att vindkraftsbranschen – med miljöfrågorna i fokus –
också tar med transporterna i ekvationen, säger Hans.

Även utvecklingspartner
Railcare Logistiks affärsidé är att vara både tågoperatör och utvecklingspartner. Till denna första test har Railcare tagit fram egna adapters för att kunna säkert fästa torndelarna på järnvägsvagnar. Efter slutgiltigt klartecken från kunden kring vilka torndelar som skulle testas gjordes det avslutande konstruktionsarbetet och järnvägsvagnarna utrustades på endast tre veckor.
– Vi vill visa att det är möjligt att vara annorlunda och hitta nya lösningar på ett förhållandevis snabbt och smidigt sätt. Det behöver inte vara krångligt om man hittar en bra dialog och alla parter bidrar med sina respektive kompetenser.
– För att hitta en framkomlig väg kring transporter av även turbinvingar har vi anordnat trepartsmöten med Trafikverket respektive BaneDanmark och
Siemens. För det praktiska arbetet i Danmark är Captrain vår partner.
 

Vingar ger ytterligare lyft

-Vår plan är att fortsätta att utveckla den här idén och under våren 2014 genomföra ytterligare tester, säger Ulf Marklund, vd på Railcare Group.
– För vindturbinvingar finns det extra stora vinster att göra jämfört med att transportera dem med lastbil, särskilt vad gäller att minska störningar för annan trafik. Trafikverket har också uttalat att man vill att sådana transporter som är längre än 20 mil ska undvikas.

Railcare Group erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Railcare Group
AB är moderföretag i en grupp av sju dotterbolag och två intressebolag. Företaget har 75 anställda och årsomsättningen är närmare 200 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.


Läs mer