Ny LCL-tjänst Göteborg -Indien

september 4, 2012 Logistik , Produktion , Transport

DHL Global Forwarding utökar nu sin ”Less than Container Load” − LCL-tjänst, genom en ny direktförbindelse mellan Indien och Sverige. Tjänsten minskar drastiskt transittiden mellan Indiens viktigaste knutpunkt Nhava Sheva och Göteborg.

Indien och Sverige har en lång gemensam tradition när det gäller handelssamarbete, och potentialen för ytterligare utveckling är god.
DHL Global Forwardings nya LCL-tjänst medför att transittiden för gods från Indien reduceras till 25 dagar från knutpunkten Nhava Sheva till Göteborg. DHL blir en av de få samlastningsspeditörer med direkttrafik mellan dessa båda destinationer. LCL-tjänsten reducerar dessutom koldioxidutsläppen med upp till 21 procent.
Samtidigt lanserar företaget också en LCL-tjänst mellan Nhava Sheva och Storbritannien, som minskar transittiden till 27 dagar mellan destinationerna.
– Lanseringen av nya LCL-tjänster till och från Indien är strategiskt planerad för att möta tillväxten av utrikeshandel mitt i den ökande globala efterfrågan på sådana tjänster, kommenterar Thomas Tieber, CEO, Södra Asien, DHL Global Forwarding.
– Med den nya förbindelsen med Indien stärker vi ytterligare vårt globala nätverk och kan erbjuda en ännu starkare LCL-produkt på en trad där vi ser stor efterfrågan på den svenska marknaden, säger Martin Schyllert, LCL-ansvarig på DHL Global Forwarding Sverige i samma pressmeddelande.
För närvarande har DHL världens största LCL-nätverk och hanterar drygt 2,1 miljoner kubikmeter LCL-frakt årligen, via 45 000 punktpar. Mer än 97 procent av de totala LCL-volymerna sköts i egen regi. I LCL-tjänsten ingår även vid behov hämtning, samlastning, avlastning, leverans till destination samt tullklarering.
LCL, Less than Container Load, avser små mängder av gods som fraktas till sjöss och som inte är tillräckligt omfattande för att fylla en container, s k Full Container Load (FCL). Tjänsten används flitigt av kunder inom många branscher, då den erbjuder större flexibilitet i hanteringen av leveranskedjan, eftersom den gör det möjligt att transportera mindre mängder vid lämpligare tidpunkter.
 


Läs mer