Panaxia i konkurs

september 5, 2012 Logistik , Transport

Styrelsen för Panaxia har idag på morgonen ansökt om att tingsrätterna i Stockholm och Solna försätter koncernens bolag i konkurs. Ansökan kommer efter en tids intensivt arbete då Panaxias nya styrelse och ledning försökt stärka bolagets finansiella ställning.

Panaxia beslutade nyligen om att nyemission borde genomföras mot bakgrund av de stora förluster som belastar resultatet under det andra kvartalet 2012, i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och likviditet.

Emissionsbeloppet avsågs uppgå till lägst 225 miljoner kronor, men igår stod det klart för bolagets ledning och styrelse att befintliga emissionsgarantier inte var tillräckliga för att klara kontanthanteringen. Detta innebär att styrelse och ledning har gjort bedömningen att bolaget är på obestånd.

Vid ett beslut om konkurs inträder en brytpunkt i hanteringen av pengar som gör det möjligt för konkursförvaltaren att hantera uppkomna skulder och tillgångar i enlighet med gällande lagstiftning. Samtidigt kommer den löpande verksamheten fortsätta att bedrivas för att möjliggöra en försäljning.

Kort om Panaxia
Panaxia ingår i en koncern med fyra andra bolag som bedriver verksamhet bestående av värdetransporter, kontanthantering, medicintransporter, bevakning, övervakning och teknik. Koncernen har omkring 400 anställda och rikstäckande verksamhet på 17 orter i Sverige.
Koncernens kunder finns inom ett flertal olika sektorer, såsom bank och finans, detaljhandel, logistik, samt kommuner och landsting i hela Sverige. Koncernen bedriver även verksamhet i Danmark. Bolaget omsatte 223 miljoner kronor första halvåret 2012. Panaxias största aktieägare är FOREX Bank och Sparbanken 1826.

 


Läs mer