Hallsbergs Terminal till salu

september 4, 2012 Fastigheter , Logistik , Logistiklägen

Green Cargo och Hallsbergs kommun är överens om att inleda en försäljningsprocess av det gemensamma bolaget Hallsbergs Terminal AB. Ytterligare ett steg mot kärnverksamheten järnvägsgods för Green Cargo.

Hallsbergs Terminal är idag en av de ledande logistikaktörerna i Mälardalen med tredjepartslogistik och kombiterminalen i Hallsberg. Green Cargo och Hallsbergs kommun har utvecklat verksamheten sedan starten 2001 och Green Cargo är majoritetsägare med två tredjedelar av bolaget. Kommunen äger den resterande tredjedelen. Försäljningen blir ytterligare ett steg på Green Cargos inslagna bana att fokusera på och vidareutveckla kärnverksamheten: godsjärnvägen. Tidigare avyttring av TPL-verksamheten i Green Cargo Logistics var ytterligare ett.
– ¬Green Cargos mål att etablera en kombiterminal och en effektiv tredjepartslogistik i Hallsberg är uppfyllt och vi inleder nu en försäljningsprocess av verksamheten till en aktör som kan vidareutveckla den. En försäljning stärker ytterligare vår möjlighet att fokusera på vår framtida verksamhet där godsjärnvägen är kärnan, kommenterar John Klint, affärsutvecklingsdirektör på Green Cargo.
Green Cargo och Hallsbergs kommun har för avsikt att sälja samtliga aktier i bolaget, inklusive aktierna i dotterbolaget Hallsbergs kombiterminal AB. Till verksamheten hör en modern logistikfastighet med lageryta på 17 000 m2 och ett spårområde för kombiterminalsverksamheten.
– Vi kommer kort sagt att söka efter en ny ägare som har för avsikt att ta nästa steg i satsningen i Mälardalen, tillägger John Klint.
Green Cargo kommer att hålla i försäljningsprocessen där verksamheten med tillhörande fastighet ska säljas.
Hallsbergs Terminal i siffror
Hallsbergs Terminal omsatte 2011 52,1 miljoner kronor och redovisar proforma ett rörelseresultat på 2,2 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 4,2 procent rörelsemarginal.
 


Läs mer