Ny farledsavgiftsmodell möter återigen kritik

juni 12, 2018 Logistik , Sjöfart
Ny farledsavgiftsmodell möter återigen kritik

Ny farledsavgiftsmodell möter återigen kritik. Foto: Sjöfartsverket

Sjöfartsverket omarbetade avgiftsmodell fokuserar på miljövänligt bränsle och utsläppsminskningar, men även det nya omarbetade förslaget möter hård kritik från branschen.

Det var förra året som Sjöfartsverket beslutade om en ny avgiftsmodell som däremot mötte hård kritik från såväl bransch som Trafikanalys och därför blev föremål för en översyn under våren, som nu är färdig. Den resulterande modellen ska  gynna aktörer som satsar på miljövänliga bränslen och teknik som ger utsläppsminskningar.

– Det är dessa tre parametrar som är hetast i debatten kring miljöfarliga ämnen och det här förslaget har vi gemensamt kommit fram till, säger Sven Carlsson, chefsstrateg på Sjöfartsverket till Sjöfartstidningen.

I nuvarande avgiftsmodell används fem olika miljöparametrar. Det nya förslaget innehåller endast miljöprestandan på tre parametrar, kväveoxid (NOx) med viktning om 50 procent, koldioxid (CO2) med viktning om 30 procent och svaveloxid och partiklar (SOx och PM) med viktning om 20 procent, enligt Sjöfartstidningen.

– Vad det handlar om är att det blir en omfördelning av de 80 miljoner kronor som miljöincitamentet omfattar. Sett till helheten så blir det några färre fartyg som får miljöincitament, men dessa får samtidigt mer. Detta för att locka till att genomföra miljöinvesteringar.

I övrigt föreslås inga större förändringar av modellen, utan det handlar mer om förtydlingar och förenklingar, enligt Sjöfartstidningen. Men föreningen Svensk sjöfart menar att det nya förslaget alls inte tillkommit i samarbete med dem och saknar helhetssyn.

– Vi menar att Sjöfartsverket duckar för det faktum att det nya avgiftssystemet, i tillägg till de generella höjningar som verket infört senaste två åren, leder till kraftigt ökade kostnader för flera av de fartyg som har hög miljöprestanda. Eventuella miljörabatter som fartyg får i det nya avgiftssystemet försvinner på grund av tillägg av nya avgifter. Vi har upprepade gånger efterfrågat ett helhetsgrepp i frågan och kommit med flera konkreta förslag på förbättringar, säger Christina Palmén, ansvarig för säkerhet- och miljöfrågor i föreningen till Sjöfartstidningen.

Synpunkter på Sjöfartsverkets förslag till ändringar av föreskrifter om farledsavgifter ska vara Sjöfartsverket tillhanda senast 29 juni och ändringsförslaget kommer att träda i kraft 1 januari 2019.


Läs mer