Farledsavgift höjs igen

oktober 4, 2017 Miljö/CSR , Sjöfart

Sjöfartverket höjer farledavsgiften igen, med nio procent från och med 1 januari 2018, i samband med att den nya avgiftsmodellen införs.

Sjöfartsverket föreslår en generell höjning av farledsavgiften med nio procent från den nuvarande nivån. Orsaken till höjningen är att Sjöfartsverket fortfarande inte har en ekonomi i balans, trots tidigare höjning av avgiften 2017. Sjöfartsverket finansieras av farledsavgifter och andra avgifter på sjöfarten. 

– Vi har haft kännedom om att det har varit på gång, säger Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart till Sjöfartstidningen som menar att höjningen går också tvärtemot politikernas strävan att få över mer gods från land till sjöss, menar han.

– Vill man nu nå målen att få över mer gods till sjön, som alla politiska partier är eniga om, så borde de statliga anslagen öka i stället. Det är inte så stora pengar det här handlar om. Se på Finland som halverar sin farledsavgift, andra länder har inte någon farledsavgift alls.

Den nya avgiftsmodellen, som börjar gälla vid årsskiftet, har fått en hel del kritik från bland annat Trafikanalys, som i april fick i uppdrag av regeringen att göra en miljökonsekvensanalys av förslaget. Därför kommer en översyn göras av den nya modellen tillsammans med branschen och i samråd med Trafikanalys och den statliga utredningen Ett fossilfritt transportsystem. Denna ska utvärderas efter det första kvartalet 2018.


Läs mer