Ny blockchainlösning för billogistik

maj 23, 2019 Logistik

Vinturas ska öka transparensen i värdekedjan för nya och begagnade bilar. Foto Vinturas.

Skandinaviska billogistikföretaget Axess Logistics har tillsammans med internationella kollegor startat företaget Vinturas som erbjuder en blockchainplattform för att öka transparensen i värdekedjan för nya och begagnade bilar.

Det nystartade bolaget Vinturas ägs av bland andra Axess Logistics, Koopman Logistics Group, NVD och AutoLink Group.
Syftet med satsningen är att göra det enklare att följa bilens resa från producentens fabrik till slutkund.  Blockchaintekniken – där varje statusuppdatering i systemet inte kan ändras – kommer även vara användbar för begagnade bilar där fusk med mätarställningen är ett betydande problem, menar Vinturas.
Genom att digitalisera kedjan från producent till återförsäljare, skapas möjlighet för uppdateringar av all information i realtid. Bättre transparens möjliggör ett säkrare besked om när bilen kan levereras, vilket ökar kundnöjdheten. Alla
parter som kopplar upp sig mot plattformen har tillgång till information som skapar förutsättningar för bättre planering, optimering av nätverk samt kostnadsbesparingar.
CEO för Vinturas är Jon Kuiper, med lång erfarenhet inom Supply chain.
– Vinturas ska vara den ledande plattformen inom Finished Vehicle Logistics. Vi tror mycket på kraften av samarbete. Lanseringen av Vinturas med fem välkända billogistikföretag som delägare och vårt val av IBM som teknologipartner visar vårt långsiktiga mål att leverera hållbart värde, kommenterar Jon Kuiper.
Vinturas plattform är ett öppet system som ger tillgänglighet för alla parter inom logistikkedjan, vilket även kan inkludera försäkringsbolag, mjukvaruföretag och andra servicepartners. Största fördelen är att informationen delas i en mycket
säker miljö med mycket liten risk för dataintrång.
– Vi tror att samarbete och mer öppen informationsdelning är nödvändigt för framtiden. Genom att arbeta tillsammans kan vi frigöra betydande värden för alla parter, kommenterar Jon Kuiper.
Mats Eriksson, koncernchef på Axess Logistics:
– Blockchain är en perfekt teknologi för vår bransch, med många olika aktörer inblandade och med strikta krav på en säker informationsöverföring. Branschen är delvis rätt traditionell och har behov av nytänkande. Det är min övertygelse att Vinturas kommer skapa stor kundnytta i hela kedjan, kommenterar
Mats Eriksson.
Blockchainlösningen ska testas under juli och fas ett beräknas vara klar i september 2019.