NCC bygger ut ELONs centrallager

maj 28, 2014 Logistik

NCC bygger ut ELON Elkedjan Logistics centrallager i Örebro till dubbel storlek när vitvarukoncernen expanderar i fler länder och breddar sortimentet. Ordern är värd 111 MSEK.

Hundra meter längre tågkaj i lagret ger även 50 procent fler miljöanpassade transporter.

– Utbyggnaden och expansionen ger Örebro fler arbetstillfällen. Vi har redan börjat anställa och kommer att rekrytera fler till lagret och till vårt huvudkontor som också byggs ut, kommenterar ELON Elkedjan Logistics vd och koncernchef Christer Larsson.

Bygger höglager

NCC bygger till ett så kallat höglager på 25 000 kvadratmeter med ELON Elkedjan Logistics, EEL AB, befintliga lager. Det nästan fördubblar ytan till 55 000 kvadratmeter. Då höglagret, som är tio meter högt och kan stapla mer på höjden än nuvarande lager, står klart ökar lagermöjligheten med mer än dubbla volymen.

Därtill bygger NCC 1 200 kvadratmeter kontor, vilket gör huvudkontoret i Örebro dubbelt så stort. Även tåghuset där tåg lastas med varor blir hundra meter längre vilket fördubblar lastkajens längd.

– När vi byggt ut det befintliga tåghuset kan antalet tågtransporter öka med upp till 50 procent. På så vis bidrar NCC:s arbete även till att centrallagret kan göra fler miljöanpassade transporter. Det ligger i linje med NCCs arbete att bidra till hållbar tillväxt, säger NCCs affärschef Henrik Enell.

Mer gods på räls

Inom fem år kommer en majoritet av alla transporter till och från EELs centrallager att gå på räls.

Redan i november i år ska EEL AB ha tillgång till delar av nya lagret för att klara alla beställningar och transporter inför julhandeln och det innebär en extremt kort byggtid. NCC:s arbete startade i maj och avslutas i februari 2015 när allt, inklusive kontoret, ska stå helt klart.

EEL AB är med sina varumärken ELON och Elkedjan Sveriges största vitvaru- och belysningskedja med drygt 420 butiker, och planerar att expandera så väl i Sverige som övriga Norden. Dessutom planerar man att utöka sitt sortiment med fler produkter.


Läs mer