EUs nya konsumentregler ändrar e-handelns returregler

juni 2, 2014 E-handel , Inköp , Logistik , Transport

Den 13 juni träder EUs nya, harmoniserade konsumentlagstiftning ikraft, som ersätter tidigare nationella konsumentregler. Den nya reglerna innebär bland annat ökade informationskrav för e-handlare, men ger också e-handlare rätt att ta ut avgifter för returer. 

 Reglerna innebär bland annat ökade krav på e-handlare om att ge rätt information innan köpet. På en webbplats ska det tydligt framgå hur och när man gör en beställning som innebär ett betalningsansvar. Om företaget brister i det kan kunden slippa betala.

– Seriösa bolag gör redan det här, beställningen sker i flera steg där man måste godkänna. Den här ändringen riktar sig inte till dem, säger Niclas Ernebratt, jurist på Konsumentverket till TT.

Förändringarna öppnar också för att skicka tillbaka varor, trots att de inte längre är i “väsentligt oförändrat skick”, som dagens regler säger. Det kan t ex gälla en dator som man gjort vissa installationer på och sedan ångrar att man köpt. Eller ett klädesplagg som det blivit en fläck på.

Men näringsidkaren har då rätt till värdeminskningsavdrag. Här finns en del frågetecken kring hur det ska fungera.

“Det finns ingen praxis på hur det ska beräknas. Det får väl prövas i Allmänna reklamationsnämnden. Vad har klänningen för värde för företaget när den kommer tillbaka om det syns att den använts”, säger Niclas Ernebratt.

Returer är en betungande kostnad för många e-handelsföretag som säljer t ex kläder eller skor. En del EU-länder, t ex Finland och Tyskland, har inte tillåtit e-handlare att ta ut någon avgift för returer, något som nu ändras. Reglerna innebär att e-handlarna från och med har rätt att ta ut en avgift, om detta tydligt framgår vid köpet. 

– Tyskland har högst returandel i Europa och Finland har högst andel returer i Norden. Fria frakter och fria returer driver ett ohållbart konsumtionsbeteende och högre andel returer, berättar Klas Hjort, forskare i returlogistik vid Lunds universitet. 

Han hoppas att de nya reglerna kan öppna för en hållbarare och smartare hantering av returer i e-handeln.

– Frakt- och returkostnaden finns även om slutkonsumenten inte betalar för den och frakt- och returavgifter kan användas som ett styrmedel för att göra e-handeln både mer miljövänlig och mer lönsam. 

Returer kan också användas för att förbättra försörjningen och logistiken i e-handeln. 

– Det finns mycket outnyttjad information i returerna, den informationen skulle kunna användas för att snabbare upptäcka brister i flödet, och effektivisera lager och transporter. Det är bland annat det jag forskar på, säger Klas Hjort. 

Av Hilda Hultén


Läs mer