Stockholms största logistiksatsning invigd

maj 26, 2014 Infrastruktur , Logistik , Transport
Stockholms största logistiksatsning invigd


Nya Stockholm Årsta Kombiterminal invigdes torsdagen den 22 maj. Intelligent Logistik var naturligtvis på plats. 

– Vårt mål är att mer gods ska gå på järnväg och att det kollektiva resandet ska öka, sa Jernhusens vd Kerstin Gillsbro.

 

Ägaren Jernhusen satsar ca 500 miljoner SEK på två nya jättekranar som ersätter tidigare truckar, fyra nya, 500 meter långa, hanteringsspår och en crossdock-anläggning på 15 000 kvm där varor kan splittas.

– Det här är Europas modernaste kombiterminal, sa Micael Svensson, ansvarig för godsterminaler vid Jernhusen.

En kritik mot Årstaterminalen är att den ligger “för centralt” i Stockholm och att Årsta håller på att byggas in alltmer i staden, vilket påverkar framkomligheten till och från terminalen. 
– Vi har inte flyttat terminalen, för den har ett unikt läge bara 6 km från Stockholms citykärna och för en fungerande citylogistik är läget viktigt.
Terminalen kan hantera upp till 150 000 enheter i form av containers och trailers per år.

– Läget nära Stockholms citykärna är viktigt för fungerande citylogistik, sa Micael Svensson.

Idag hanteras ca 700 enheter per vecka, en siffra som Jernhusen hoppas snart ska öka till 2 000 lyft per vecka.

Kostnaden för lyft är 300 kr för en container och 350 kr för en trailer.
– Vårt mål är ju att mer gods ska gå på järnväg och att det kollektiva resandet ska öka, sa Jernhusens vd Kerstin Gillsbro.
– Vi vill skapa förutsättningar för hållbara transporter.
Trots nya problem med järnvägsunderhållet ökar volymerna av kombigods i Sverige, även om lastbilsgodset ökar ännu mer.
I slutet av året inviger Jernhusen en ny kombiterminal för Citylogistik i Malmö. Den ligger också centralt placerad – bara 3 km från Centralstationen.

Österrikiska kranar

De båda stora kranarna är 23 meter höga, med en spännvidd av 37 meter och en lyftkapacitet av 70 ton har levererats av österrikiska Kunz.
De döptes nu av Olle Huusko och Anne Pettersson till Mode och Trud, efter en son och dotter till asaguden Oden.
– Det är vår första leverans till en kombiterminal i Norden, säger Peter Kletti, projektansvarig Trud, till Intelligent Logistik.

De två nya kranarna Mode och Trud är 23 meter höga och har en spännvidd på 37 meter

Under de senaste åren har satsningarna på kombiterminaler stagnerat i Europa.
Men Peter Kletti tycker sig nu se en vändning:
– I år har faktiskt antalet förfrågningar om nya kombikranar ökat för första gången på flera år.
Just nu har man en större leverans till en terminal i Rotterdams hamn och flera leveranser till Central- och Sydeuropa.

Tågoperatörer i terminalen är TX Logistik och Green Cargo. Terminaloperatör är Carrier Transport AB.
– Vi hoppas på nya kunder för t ex kolonialvaror och kläder för citylogistik, säger Mika Wahl, styrelseordförande Carrier.
Bland deras kunder idag finns butikskedjor som Zara och Dressman.

Text Gösta Hultén/Foto Lena Sonne 


Läs mer