Nässjö, Vaggeryd och Jönköping kraftsamlar i nytt näringslivsprojekt

mars 30, 2023 Logistik , Logistiklägen

Nässjö, Vaggeryd och Jönköping drar i gång ett unikt projekt för att
vässa företagens konkurrenskraft. Projektet Evolve ska bidra till att öka
kunskapen inom hållbart företagande. 30 av regionens företag i logistiksektorn
får chansen att framtidssäkra sin verksamhet. Satsningen finansieras
med medel från Tillväxtverket, Region Jönköpings län, Nässjö kommun,
Vaggeryds kommun och Jönköpings kommun.

De deltagande företagen kommer att få hjälp att utveckla sina verksamheter
genom riktat hållbarhetsarbete inom innovation, digitalisering, kompetensutveckling,
omvärldsutveckling, jämställdhet samt grön omställning. Bakom initiativet står
näringslivsavdelningarna i Nässjö, Vaggeryd och Jönköping. Även Region Jönköpings län
samt Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan i Jönköping
är med och driver projektet.

– Vår ambition är att lyfta det lokala näringslivet till den absoluta logistiktoppen.
Att Jönköping University bidrar med sin kompetens är oerhört värdefullt och en
naturlig vidareutveckling av lärosätets historiskt starka koppling till regionens näringsliv,
säger de tre näringslivscheferna Claes Johansson (Nässjö), Johan Thorsell (Vaggeryd) och
Sven Rydell (Jönköping) i ett gemensamt uttalande.

De företag som väljs ut kommer att få hjälp med att kartlägga individuella behov, driva
strategier och nå sina mål. För att kunna söka måste företagen bedriva en logistikintensiv
verksamhet; projektet är öppet för såväl logistikföretag inom till exempel distribution och
lager, som järnvägs- och entreprenadföretag samt tillverkande företag.

– Många av företagen står inför stora hållbarhetsrelaterade utmaningar. Förmågan att lösa de här komplexa frågorna är avgörande för deras affärsutveckling och framtida tillväxt. Med vår hjälp får de verktygen som behövs för att komma vidare, samtidigt som de får möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap med varandra, säger Hans-Inge Almgren som kommer att leda Evolve-projektet.

Ansökan öppnar nu och redan i juni ska medverkande företag vara utsedda.