Myloc digitaliserar Arenastadens logistik

oktober 31, 2019 LOGISTIK , MILJÖ/CSR

Urban Services är ett samägt bolag av de fyra parterna; Fabege, Catena, Ragn-Sells och Servistik. Urban Services uppdrag är att utveckla citylogistiken inom Arenastaden med satsning på ett hållbart logistiknät där godsleveranser, returhantering och återvinning hanteras i ett gemensamt flöde som minskar antalet transporter i stadsdelen.

Urban Services har valt Myloc Logistics som nytt systemstöd till de administrativa flödena för samordning av ”Last Mile” distributionen. Att kunna erbjuda kunderna information och transparens ger ökad delaktighet och en kunddriven logistik genom att kunderna i förlängningen kommer att kunna sköta administrationen direkt i Myloc.

– Snabbare processer, ökad effektivitet och kontinuerligt förbättrad kundservice är ständiga utmaningar för oss precis som för alla företag,  kommenterar Jacob Enwall, vd på Urban Services.

– I Myloc Logistics system får vi en modern molnbaserad plattform för en fortsatt hållbar utveckling. Genom att digitalisera våra flöden i så stor utsträckning som möjligt innebär detta att våra fysiska flöden blir effektivare och mer tillgängligt samt transparent för våra kunder.


Läs mer