Expert AS nyrekryterar till Vaggerydslagret

september 11, 2013 Arbetsmarknad , Lager , Produktion

Norskägda hemelektronikföretaget Expert AS kommer att samordna sin nordiska distribution i Prologis anläggning i Vaggeryd.

– Vi har startat rekryteringen och kommer successivt att anställa ungefär 150 personer för att driva verksamheten, säger Dag Roar Karlsen, logistikdirektör, Expert Norden.

Prologis anläggning på 62 000 kvadratmeter hyrs sedan 2011 av Expert, men avvecklingen av den svenska butiksverksamheten innebar att planerna utvärderades på nytt. Nu har Expert beslutat att successivt avveckla sina lager i Norge, Danmark och Finland och i stället konsolidera all den nordiska lagerverksamheten till ett gemensamt distributionscenter här.

Distributionscentret kommer att förse Experts 576 butiker i Norge, Danmark och Finland med varor som köps in från Asien och Europa.

– Det nya distributionscentret ger stordriftsfördelar på inköpssidan, med en mer rationell hantering och fler varor på plats. Kapitalbindningen blir mindre och logistikkostnaderna går ner, när vi konsoliderar oss på ett ställe, säger Dag Roar Karlsen.

Anläggningen är anpassad för Experts behov av snabba flöden och omfattande nordiska distribution.

– Byggnaden är mycket energieffektiv, viket ger god driftsekonomi och miljömässig hållbarhet, säger Allan Lavén, regiondirektör, Prologis Norden som äger byggnaden.

Våren 2015 kommer Experts nordiska distributionsverksamhet att vara i full drift .

– Just nu rekryterar vi ett tiotal chefer och arbetsledare. Under första kvartalet 2014 kommer ytterligare 50 personer att anställas för den norska distributionsverksamheten, som kommer att flyttas över och vara í drift i början på maj. Övriga medarbetare rekryteras i takt med att lagerverksamheten flyttas från Danmark och Finland. Den danska lagerverksamheten startar i början på september 2014 och den finska kommer att vara i drift i början på april 2015. Då räknar vi med att ha sammanlagt cirka 150 medarbetare på plats, säger Dag Roar Karlsen.

Det är första gången ett stort centrallager i Sverige enbart försörjer Danmark, Norge och Finöland.

Det visar på Jönköpingsregionens styrka när det gäller distribution till hela Norden. men även närheten till Göteborg där huvuddelen av sortimentet skeppas in har sin betydelse.

Dessutom sitter Expert AS fast i ett långt kontrakt med Prologis, vilket säkert underlättat beslutet.

 


Läs mer