Logistik ska hejda Post Nords vinstras

november 7, 2012 Logistik , Produktion , Transport

Post Nord, tidigare Posten, redovisar en vinst före skatt på 122 miljoner kronor för det tredje kvartalet i år. Motsvarande period i fjol gjorde bolaget en vinst på 325 miljoner kronor.

Omsättningen sjönk till 8 959 miljoner kronor jämfört med 9 195 miljoner 2011. Post Nords vd Lars Idermark konstaterar att vinsten faller kraftigt, men bedömer att nedgången ändå ligger i linje med den utveckling som bolaget räknat med tidigare när de traditionella breven minskar kraftigt.

– Det är en stor omställning med både omstruktureringar och investeringar för att
skapa ny lönsamhet under kommande år, säger Lars Idermark.

Samtidigt är han nöjd med att de flesta affärsområden klarar sig hyggligt och har förbättrat resultatet trots ett sämre konjunkturläge. Sorgebarnet är brev i Danmark.

– Sedan tar vi väldigt stora omstruktureringskostnader. I stort sett ligger vi på samma intjäningsnivå som föregående år, säger Idermark.

Omstruktureringskostnader, som belastar resultatet, uppgår hittills i år till 764 miljoner kronor.


Läs mer