Nytt logistikcenter planeras i Norsholm

Ett logistikcenter utmed E4an vid Norsholm mellan Norrköping och Linköping kan bli verklighet inom några år. Nybildade Bro Markutveckling har köpt 50 hektar mark som ska exploateras.
Nybildade Bro Markutveckling som ägs gemensamt av KA Fastigheter och Kilenkrysset har köpt 50 hektar mark som ska bebyggas. Enligt uppgifter till P4 Östergötland kan ett logistikcenter byggas upp.
-Östergötland är en spännande region, säger företrädare för bolaget.
En ett logistikcenter här kan byggas i form av ett lagerhotell och en terminal för hantering av gods. Projektet är ett biprojekt till huvudsyftet med det nya bolaget; att exploatera ett 165 hektar stort markområde i Upplandes-Bro.

– Vår vision är att utveckla Stor-Stockholms västra logistikcentrum här i Upplands-Bro. Men en en viktig förutsättning för projektet är att den nya Trafikplatsen Kockbacka vid E18 byggs, kommenterar Mikael Gerhardsson, Styrelseordförande i Bro Markutveckling.
Bolagets initiala investering i Upplands-Bro är på cirka 60miljoner kronor.
– Upplands-Bro är en väldigt intressant kommun att investera i framför allt med tanke på dess strategiska läge i Stockholmsregionen, säger Ulf Herder, vd Bro Markutveckling.

KF Fastigheter och Kilenkrysset samarbetar även i Solberga, ett handelsområde strax utanför Strängnäs.