Logent blir transportavdelning åt Billes

maj 11, 2015 Logistik , Produktion , Transport

Billes Tryckeri och Logent 4PL har tecknat ett ramavtal där Logent tar ansvaret för Billes transporter inrikes och till övriga nordiska länderna. Avtalet innebär att Logent kommer att åta sig ansvaret som Billes logistik- och transportavdelning och säkerställa löpande effektivisering av Billes varuflöden.

Billes Tryckeri har under de senaste åren haft en stark tillväxt – bland annat genom förvärv, därmed har behovet av att se över logistikhanteringen och den interna samordningen av transporter till kunder ökat Samarbetet, som påbörjas under maj 2015, initierades därför med att Logent genomförde en transportanalys, en genomlysning av företagets nuvarande transport- och logistiksituation, med syfte att identifiera konkreta förbättringsområden och potentiella besparingar.

– Logent har kunnat presentera ett upplägg för att samordna och effektivisera våra transporter som ger oss betydande kostnadsbesparingar och samtidigt förenklar vår administration. Nu ser vi fram emot att starta samarbetet, säger Anders Wackfelt, Produktions- och Inköpschef, Billes Tryckeri AB.

– Billes är ett spännande företag med många olika typer av gods och transporter som vi nu tycker vi har hittat ett mycket bra upplägg för. Att nu genomföra de förbättringsförslag vi kommit fram till ska bli mycket roligt och vi ser fram emot ett utvecklande samarbete, säger Rikard Jonsson, Business Development, Logent 4PL.

Logent AB är en snabbväxande tjänsteleverantör inom logistik med ett heltäckande erbjudande åt logistikintensiva verksamheter. Logent finns representerade på ett flertal orter i Sverige och Norge med ca 3 000 anställda. Under 2015 beräknas Logent omsätta ca 1,8 miljarder SEK. 


Läs mer