Hård kritik mot containerhamnen i Göteborg

maj 4, 2015 Infrastruktur , Sjöfart , Transport

Göteborgs Hamn har fått nog av hur danska APM Terminals sköter sina åtaganden i containerhamnen och kräver att APMTs koncernchef nu gör något åt problemen i Skandiahamnen.

Ulrica Messing, fd infrastrukturminister och ny styrelseordförande för Göteborgs Hamn AB, säger till Sjöfartstidningen att situationen i Skandiahamnen är helt oacceptabel.

– APM Terminals måste följa avtalet som de skrivit under. Vi är mycket kritiska till hur de sköter det.

Omdirigeringar

Hon nämner bl a att priserna har höjts vid flera tillfällen, att utlovade kajkranar ännu inte är i drift och att personal saknas. Men främst talar hon om de nya problemen med att fartyg omdirigeras.

De senaste månaderna har många fartyg tvingats lägga om sina lastnings- och lossningsscheman och gå till andra hamnar, i väntan på att få komma till kaj i Göteborg. Eller avbryta lastningen eller lossningen innan arbetet avslutats, för att klara av att hålla sina tidtabeller.

APM Terminals är ett danskägt globalt logistikföretag. APM Terminals som finns i 56 containerterminaler i 37 länder. Det är ett helägt dotterföretag till danska företaget A.P. Møller-Mærsk A/S.

– Det finns en oro bland kunderna att APMT gynnar sina egna fartyg, det vill säga Maersks fartyg. Vi ska nu undersöka vilka fartyg som omdirigerats, säger Ulrica Messing.

Direkt konurrent till Göteborgs hamn

Maersk äger inte bara de största containerfartygen som anlöper hamnen utan också en av terminalerna i Aarhus hamn som är en direkt konkurrent till Göteborg.

Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn, har varit i Haag och ställt kraven på bättring direkt till Kim Fejfer, koncernchef för APM Terminals.

”Jag talade med Kim Fejfer om gapet mellan vad som sades då APMT tog över terminalen 2012 och vad vi ser idag. Jag upplevde att han såg allvaret i frågan och förutsätter att han återkommer med åtgärder”, skriver Magnus Kårestedt i ett mejlsvar på Sjöfartstidningens frågor om mötet.

Magnus Kårestedt uttrycker dock förvåning över att terminalbolagets åtgärder för att uppgradera containerhamnen lett till så stora störningar.

Skyller på vädret och blixtpoolen

I en intervju på Sjöfartstidningens webb den 2 april säger APMTs nu avgående vd i Göteborg, Keld Pedersen, att kapacitetsbristen och omdirigeringarna beror på stormarna i början av året och att många i blixtpoolen gått till andra hamnar. Men det hindrar inte Göteborgs Hamn från att kräva bättring redan till sommaren.

Enligt Ulrica Messing är det dock ännu inte fråga om att begära skadestånd för kontraktsbrott.

– Nej, inte i dagsläget. Men APMT måste ta ansvar för problemen, allt annat skadar inte bara oss och vår trafik i hamnen, utan också APMTs varumärke.


Läs mer