Svenska Taxiförbundet välkomnar granskning av Uber

Taxiförbundet rasar mot den nya tjänsten UberPop, en app där privatpersoner betalar andra privatpersoner för skjuts. Nu ska Ekobrottsmyndigheten utreda om Uber bryter mot skattereglerna, en utredning som välkomnas av Taxiförbundet.

Enligt Ekobrottsmyndigheten kan Ubers verksamhet vara fråga om skattesmitning, varför verksamheten nu ska undersökas ur flera aspekter. Det är ett besked som Svenska Taxiförbundet välkomnar.

– Det här är så uppenbart en fråga om organiserad svarttaxi i stor skala och enligt vår uppfattning olagligt, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.

Tjänsten UberPop utförs i privata fordon som inte är taxiregistrerade av privatpersoner som saknar taxiförarlegitimation, trafiktillstånd och företagsförsäkring för yrkestrafik.

– Enligt taxitrafiklagen riskerar föraren fängelse i upp till ett år. Dessutom har den som organiserar en sådan verksamhet ett beställaransvar, vilket även det kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år, säger Claudio Skubla.


Läs mer