Kapellskärs Hamn nyinvigd

juni 19, 2017 Logistik , Sjöfart , Transport
Kapellskärs Hamn nyinvigd
Peter Lundman (driftchef Kapellskärs Hamn), Johan Castwall (vd Stockholms Hamnar), Ulrika Falk (kommunstyrelsens ordförande Norrtälje kommun), Stefan Hansson (styrelseordförande Stockholms Hamn) och Christian Östman (stuverichef Kapellskärs Hamn) nyinviger Kapellskärs Hamn med bandklippning. Foto:Stockholms hamnar

Peter Lundman (driftchef Kapellskärs Hamn), Johan Castwall (vd Stockholms Hamnar), Ulrika Falk (kommunstyrelsens ordförande Norrtälje kommun), Stefan Hansson (styrelseordförande Stockholms Hamn) och Christian Östman (stuverichef Kapellskärs Hamn) nyinviger Kapellskärs Hamn med bandklippning. Foto: Stockholms hamnar.

Kapellskärs Hamn har byggts om och är nu redo för framtidens fartyg och större volymer. 

Den ombyggda hamnen omfattar 200 000 kvadratmeter logistikområde, en helt ny pir med två färjelägen, en nyrenoverad pir med två färjelägen och ett ombyggt färjeläge. Söder om hamnen finns en ny lotshamn.

– Det här är efterlängtat. Både trafiken genom hamnen och fartygen har vuxit oerhört i Kapellskärs Hamn och behovet av att utöka kapaciteten har varit stor. Nu har vi en modern anläggning som kan ta väl hand om fartyg, last och passagerare, kommenterar Peter Lundman, driftchef Kapellskärs Hamn.

Efter mer än 55 år som godshamn behövde Kapellskärs Hamn moderniseras och effektiviseras. Ett tre år långt om- och tillbyggnadsprojekt är nu avslutat i tid och inom budget.

– Kapellskärs Hamn är oerhört viktig för handeln i öst-västlig riktning och för hållbara transporter i den starkt växande Stockholmsregionen. Genom hamnen fraktas drygt tre miljoner längdmeter gods varje år. Dessutom passerar närmare en miljon passagerare. Nu finns äntligen förutsättningar för trafiken att växa ytterligare, kommenterar Stefan Hansson, styrelseordförande i Stockholms Hamn.

Kapellskärs Hamn har också moderniserats vad gäller anläggningar för el, vatten och källsortering av avfall. Det är viktigt att kunna erbjuda hållbara tjänster och är led i att nå Stockholms Hamnars hållbarhetsmål.

Kapellskärs Hamn ingår i koncernen Stockholms Hamnar med hamnar i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär. Kapellskärs Hamn ligger cirka nio mil norr om Stockholm, nära farleden i ytterskärgården.


Läs mer