Messing varnar regering om hamnkonflikten

Ulrica Messing, styrelseordförande i Göteborgs hamn, kräver att medlarna i hamnkonflikten  kraftigt ökar takten. – Vi ser tyvärr att konflikten snarare eskalerar än att närma sig ett avslut, säger hon till GP.

Igår bjöd styrelsen för Göteborgs hamn in på pressträff för att beskriva det allvarliga läge som hamnkonflikten kommit till. Det ena efter det andra rederiet vänder hamnen ryggen på grund av den långdragna konflikten i containerterminalen mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals.

Så sent som i helgen fick hamnstyrelsen nya signaler om att ytterligare tre rederier är på väg bort – och det är inte bara från Göteborgs hamn, utan från hela Sverige.

– Vi har fått information om att på flera av redarnas huvudkontor tittar man nu inte bara på bokningsstopp i Göteborg, utan också andra hamnar i Sverige, sa Ulrica Messing, enligt GP.

– Vi ser tyvärr att konflikten snarare eskalerar än att närma sig ett avslut, konstaterade hon.

Hamnstyrelsen vänder sig nu till regeringen för att informera den om den allvarliga utvecklingen.
– Jag vill att regeringen ska vara medveten om detta och hjälpa till att göra bedömningen om detta är samhällsfarligt, säger hon.

Messing och övriga hamnstyrelsen anser att medlarna från statliga medlingsinstitutet måste öka takten och intensiteten i arbetet med att utarbeta en lösning.
– Vi kommer att ta kontakt med medlarna. De måste vid sin nästa träff på onsdag, ha ett tempo i förhandlingarna som gör att konflikten får ett slut, sa Ulrica Messing.

Medlarna har hittills kommit med tre förslag, som dock samtliga fått nej från fackets sida.

Nyligen aviserade också regeringen en utredning som ska se över lagstiftningen för att, i vissa fall, kunna begränsa rätten till stridsåtgärder när det redan finns ett kollektivavtal på en arbetsplats. Men det lagförslaget tar för lång tid att komma på plats, konstaterar Ulrica Messing.

Så sent som den 30 maj röstade kommunstyrelsen ner Alliansens förslag om att vända sig till regeringen för hjälp i hamnkonflikten.