Framtidens inköp går från kostnad till värde

juni 19, 2017 Åsikt , Inköp , IT/Teknik
Framtidens inköp går från kostnad till värde

 

Inköpsrollen behöver förnyas, anser Matti Bjerking. Foto: Palette Software

Inköpsrollen behöver förnyas, anser Matti Bjerking. Foto: Palette Software

DEBATT Den traditionella inköpsrollen håller på att gå i graven när stora delar av inköpsarbetet automatiseras. Det kräver en helt ny typ av inköpare med en mer strategisk kompetens – något som många inköpsavdelningar upplever att de saknar.

Enligt The Deloitte Global Chief Procurement Officer Survey 2017 anser sex av tio inköpschefer att deras avdelningar saknar tillräcklig kompetens för att kunna leverera en strategi för sina inköp. Det finns därmed ett överhängande behov av att täppa till kunskapsluckan.

Traditionellt har inköp varit en avdelning som köpt och bearbetat varor och tjänster för olika branscher. En inköpsavdelnings uppgifter har varit att;

  1. Hitta bästa pris och önskad kvalitet för varor och tjänster som ska levereras vid en viss tidpunkt.
  2. Få bort långsamma, pappersslukande processer och reducera kostnader genom att öka automatiseringen.

Båda uppgifterna har samma mål: att sänka bolagets kostnader. I takt med att tekniken blir enklare, billigare och mer kraftfull kommer dock allt fler rutinuppgifter för inköp att skötas automatiskt. Det innebär i sin tur att tid frigörs som inköpare kan använda till andra mer strategiska uppgifter.

Inköpsavdelningarna kan härmed byta fokus – från kostnadsbesparingar till att skapa värde. Men för att lyckas med detta måste inköpsavdelningarna öka sin förmåga att snabbt kunna göra faktagrundade analyser som kan fungera som beslutsunderlag till ledningsgruppen och andra avdelningar. Det är också helt avgörande att inköpsavdelningarna följer med i den tekniska utvecklingen och utnyttjar nya verktyg för att jobba smartare och mer proaktivt. De måste även etablera en nära samverkan med andra avdelningar för att säkerställa att de ger bästa möjliga strategiska affärsstöd.

Framtidens Inköpsavdelningar måste säkerställa att de har rätt kompetensmix. Det gäller därför att se om sitt hus redan idag och bygga en långsiktigt hållbar strategi – definiera vilka processer som kan automatiseras och vilket kompetensbehov som föreligger. De inköpsavdelningar som inte gör denna analys riskerar att bli överflödiga.

Matti Bjerking, Global Support Services,  Palette Software.