Jetpak förvärvar Budakuten för initialt 10 miljoner

maj 4, 2023 Logistik , Transport

Jetpak Top Holding AB  har genom sitt dotterbolag Jetpak Malmö AB idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det svenska kurirbudsbolaget Budakuten i Malmö AB, med tillträde den 3 maj 2023.

Initialt förvärvsbelopp uppgår till 10 MSEK på skuldfri basis.
Därutöver kan tilläggsköpeskilling om maximalt 15 MSEK komma att utgå.
Tilläggsköpeskillingen är beroende på uppnådda EBITDA resultat för räkenskapsåren 2023 – 2025.
Förvärvet betalas kontant.

Budakuten, https://budakuten.se/, har sin bas i Malmö och verksamheten bygger på lokala kurirbud, i kombination med slingor i Skåne och till Köpenhamn, men även med längre direkttransporter inom Norden och söderöver.
Bolaget hade en årsomsättning 2022 uppgående till 25,6 MSEK med ett rörelseresultat uppgående till 3,8 MSEK.

– Förvärvet av Budakuten innebär ytterligare ett steg för att säkerställa Jetpaks framtida tillväxt och strategiska position i Sverige och Norden. Budakuten har positionerat sig som en stark aktör inom expresslogistik i Södra Sverige, och jag är glad att nu kunna välkomna Budakuten in i Jetpakfamiljen, säger Jetpaks VD Kenneth Marx.

– Efter att i drygt 30 år utvecklat Budakuten till vad det är idag, så ser jag nu verkligen fram emot att inom Jetpaks organisation kunna bidra till att ytterligare stärka Jetpaks marknadsposition i södra Sverige, säger Budakutens VD Stefan Semjaniv i ett pressmeddelande.