Ikea in i Logent

Ikeas investmentbolag Inter Ikea Investments går in som delägare i logistikföretaget Logent för en okänd summa.

Logent har sedan starten 2006 visat en stark och lönsam tillväxt. I takt med att Logent växer blir även de affärer som ingås större och kräver mer resurser som nu tillförs med en större och stabil delägare. Valet Inter IKEA förklaras med att en företagskultur som väl överensstämmer med Logents i kombination med en förståelse för vad som krävs för en fortsatt lönsam och långsiktig tillväxt.
– Inter IKEA Investments kompletterar Logent på en rad viktiga områden och har visat stor förståelse för de speciella krav som finns i vår bransch. Vi är mycket nöjda med att få in dem som delägare i Logent. Vi får nu tillgång till en ny dimension av kompetens när det gäller bl a bolagsstyrning, förvärv och finansiering, kommenterar Lars-Göran Ahlberger, vd på Logent.

Ikea köper en minoritetspost i bolaget med ca 37 procent av aktierna. Logents grundare och huvudägare, Lars-Göran Ahlberger och Peter Fräjdin, behåller en majoritetspost i Logent. Företagen avslöjar inte köpesumman.

– Det är givetvis svårt att släppa in nya ägare till den verksamhet som man skapat och byggt upp, men då vi ”gamla” ägare fortfarande behåller majoriteten känner jag mig trygg i att vi kommer kunna ha kvar den speciella anda som finns i Logent. Samtidigt får vi ett viktigt tillskott av kunnande för att ta nästa steg och vi kan nu med en ännu mer stabil plattform fortsätta vår starka tillväxt och ta bolaget till ytterligare en nivå.
Tillsammans med Inter IKEA kommer Logent nu titta på förvärv av bolag som kompletterar den befintliga verksamheten.

– Vi har satt oss in i den verksamhet som på relativt kort tid byggts upp inom Logent och är mycket imponerade. Det är ett välskött företag med ett starkt erbjudande mot logistikbranschen och vi är övertygade om att Logent har potential att fortsätta sin starka utveckling, kommenterar Inter IKEAs vd Henrik Jonsson.

Han menar att Logents branschkunnande och Inter IKEAs  kunnande om företagande ger stora möjligheter för fortsatt expansion.

Logistikkoncernen Logent är verksamma inom bl a konsulttjänster inom tredjepartslogistik, logistik och tull, bemanningslösningar, entreprenad- och sitelösningar, hamn- och terminalutveckling och utbildning. Företaget har ca 1 400 i Sverige och Norge och beräknas omsätta ca 1 miljard SEK under 2012.

Inter IKEA Investments fokuserar på investeringar i onoterade svenska företag. Affärsidén är att genom ett engagerat ägande förbättra innehavens långsiktiga lönsamhet och konkurrenskraft.
 


Läs mer