Här är Sveriges bästa logistiklägen 2014

februari 6, 2014 Logistik , Logistiklägen
Här är Sveriges bästa logistiklägen 2014

I 10 år har Intelligent Logistik publicerat den uppmärksammade listan över Sveriges bästa logistiklägen. Örebro, Växjö, Skaraborg och Helsingborg är årets vinnare på listan som publiceras idag, torsdag i vår temabilaga i DI.

Idag publiceras listan över Sveriges bästa logistiklägen i Intelligent Logistiks temabilaga i Dagens Industri. I år är det tionde gången vi listar Sveriges bästa logistiklägen, och under de tio åren har listan vuxit från 15 till 25 lägen,samtidigt som kriterierna har preciserats och förfinats.

Klättrar på listan gör Örebroregionen, Helsingborgsregionen och Skaraborgsregionen, som alla kniper en placering mot 2013 års lista.

Årets storklättrare på listan är Växjöregionen som i år klättrar fyra placeringar från en 18-plats 2013 till en 14-plats 2014. Den främsta anedningen är det stärkta regionsamarbetet med bl a Ljungby, men också förbättrad infrastruktur, gott om tillgänglig mark och bra hyror och priser bidrar. 

Göteborg ständigt i topp

Stor-Göteborg kom etta på listan redan när den första gången publicerades år 2005. Nordens största import- och exporthamn, med flera oceangående direktlinjer och med ett 25-tal pendlar för järnvägsgods, är styrkor, särskilt som alltmer konsumentprodukter importeras sjövägen från Sydostasien. Kort avstånd från hamn till lager ger då låga logistikkostnader. En på det hela taget mycket väl fungerande transportinfrastruktur, spetsutbildning i logistik vid Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ger också höga poäng. Detsamma gäller det utbyggda nätverkssamarbetet inom BRG, Business Region Göteborg.

Tre regioner har hela tiden avlöst varandra i toppen på listan på platserna efter Göteborg, Norrköping/East Sweden, Jönköping/Logpoint och Örebro/Logistikregionen har omväxlande legat 2:a 3:a och 4:a. I år vinner Örebro kampen om andraplatsen, främst genom nyetableringen av norska XXLs nordiska centrallager och av Wurths nya lager, på tillsammans 30 000 kvm räknar man in Postens nya terminal i Hallsberg har regionen fått 62 000 kvm nya logistikytor under 2013. 

Mer om listan!

Du som vill veta mer om listan kan besöka vår webbsida www.intelligentlogistik.se/logistiklagen 

Där finns fördjupning och analys, omdömen om alla 25 lägena, FAQ med vanliga frågor och svar om listan, mer om kriterierna som bedömningarna grundar sig på, och poängsättning läge för läge sedan 2012.

Vi tar gärna emot synpunkter på listan, maila till info@intelligentlogistik.se eller till Gösta Hultén som är ansvarig redaktör för listan på gh@intelligentlogistik.se

 


Läs mer