”Pågår en strukturomvandling i branschen”

februari 6, 2014 Arbetsmarknad , Ekonomi , Infrastruktur

Trots att alla partier vill ha bättre järnvägsunderhåll och resenärerna efterfrågar bättre service gör järnvägsbranschen gigantiska nedskärningar av personal, eller totalt 1 400 anställda.

Det har varit tunga månader för de järnvägsanställda. I september varslade Infranord, som sysslar med underhåll av järnvägen, 400 personer. Tågtransportbolaget Green Cargo har lagt ett varsel på 600 och häromdagen meddelade SJ att 400 personer sägs upp. Totalt motsvarar det var sjunde anställd i de tre bolagen.
– Alla bolagen försöker minska administrationen, säger Ann-Charlott Juliusson, ordförande för Sacoförbundet Trafik och järnväg.
Sacoförbundet talar dock hellre i allmänna ordalag om behov av strukturreformer, men undviker att kritisera de hårda nedskärningarna trots att de även drabbar förbundets medlemmar.


Läs mer