Preem och Skoogs i nytt logistiksamarbete

februari 6, 2014 Ekonomi , Logistik , Transport

Drivmedelsbolaget Preem och Skoogs-koncernen har tecknat avtal som innebär både försäljnings- och depåsamarbete. Avtalet ger försäljnings- och logistiksynnergier. 

– Vi är mycket nöjda med att framöver få arbeta med Skoogs och Skelleftebränslen som med sin starka regionala förankring i Norrland även ger oss en bredare bas att verka utifrån, säger Petter Holland, vd och koncernchef Preem AB i ett pressmeddelande. 
Skoogs hanterar årligen ca 110 000 kubikmeter diesel och ca 5000 kubik bensin som fördelas på ca 80 dieselanläggningar, varav 16 även erbjuder bensin. Skoogs säljer även stora volymer på bulk. I avtalet ingår även ca 30 000 kubik eldningsolja vilket totalt ger ca 145 000 årskubik i omfattning och ett försäljningsvärde på ca 1 miljard SEK per år.

Försäljningsområdet för Skoogs är huvudsakligen från Sundsvall och norrut, där man har stark lokal förankring. Det nya samarbetsavtalet ger också förutsättningar för en kostnadseffektivare depå- och logistikhantering. Det nya avtalet gäller from 1/4 2014 t.o.m 31/3 2019.
– Samarbetet med Preem ger oss en stark leverantör och samarbetspartner, som också arbetar hårt på att utveckla framtidens förnybara bränslen, kommenterar Roland Skoog
Samarbetet innebär att det nu blir möjligt att även i Norrland sälja Preems s k miljöbränsle Evolution diesel, som innehåller en liten del tallolja som råvara, en biprodukt från massaindustrin. Det finns även möjligheter till synergier med talloljetransporterna sjövägen till Preemraff Göteborg.


Läs mer