Grönare logistik när Plannja byter partner

maj 12, 2023 Logistik , Miljö/CSR , Transport

Efter 40 år byter Plannja logistikpartner till Sandahls Logistik. Det nya samarbetet är en viktig del i Plannjas miljö- och hållbarhetsarbete och berör de cirka 12 800 kollin som levereras till kund per månad. Eftersom många av Sandahls lastbilar drivs på biogas reduceras CO2-utsläppen från Plannjas externa transporter med 60 procent.

Plannja, tillverkare av byggplåtprodukter, levererar 12 800 kollin till cirka 2200 adresser i Sverige per månad. Sändningarna går främst till återförsäljare i form av bygghandlare och plåtgrossister, men leveranser sker även direkt ut till byggarbetsplatser, både stora byggen och projekt hos privatpersoner.

Nu storsatsar Plannja på att göra sina leveranser grönare och byter logistikpartner till Sandahls Logistik, en föregångare inom hållbara transporter med flertalet lastbilar drivna av biogas. Omtaget av leveranserna är en viktig del i Plannjas miljö- och hållbarhetsarbete, där ett av målen är att minska verksamhetens totala koldioxidutsläpp med 25 procent senast vid årskiftet 2025/2026. Satsningen rimmar även väl med Plannjas ambition om att löpande se över sina partnerskap och samarbeta med starka aktörer som kan möta Plannjas miljökrav.

Grönare leveranser med biogas och minskning av CO2-utsläpp
Från 1 maj 2023 kör Sandahls majoriteten av Plannjas leveranser till kunder runtom i landet. Leveranserna sker delvis med Plannja-profilerade lastbilar och delvis med ett urval av Sandahls ordinarie lastbilar. De flesta lastbilar som kör Plannjas leveranser drivs av biogas och är därmed fossilfria. Sandahls rapporterar även leveranssätt till Plannja månadsvis och hur stor andel som går åt på respektive drivmedel (CO2 och gram per ton/km). Beställningar under 1000 kg skickas med DHL.

– Övergången till biogasdrivna fordon möjliggör klimatneutrala leveranser över hela landet och hjälper oss att nå Plannjas hållbarhetsmål. Redan från första leveransen reduceras våra CO2-utsläpp kopplat till externa transporter med 35 procent. Framöver, när fler Plannja-profilerade lastbilar rullar ut, beräknas CO2-utsläppet minska med 60 procent. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda en grönare leveranskedja, säger Christian Nytorpet, miljö- och kvalitetschef på Plannja.

Sandahls Logistik är branschledande inom minimering av CO2-utsläpp och företagets målsättning är att samtliga av företagets lastbilar ska drivas på fossilfria drivmedel vid 2025 års utgång. Investeringstakten i fossilfria fordon är därmed högre än konkurrerande aktörers.

– Hållbarhet kommer bli allt viktigare framöver, det märks inom hela logistikbranschen och genom att miljöfrågor kommer högre upp på transportköparnas kravspecifikationer. Genom att leverera produkter med biogaslastbilar, samt att på längre sträckor norrut med en intermodal järnvägslösning driven av grön el, är Plannja med och bidrar till en mer hållbar byggbransch. Det är mycket glädjande att vi får en nyckelroll i att Plannjas leveranser blir grönare, säger Per Gustavsson, försäljningschef på Sandahls Logistik.

Snabbfakta: Plannjas miljöpolicy

Plannja har åtagit sig att:

  • minska koldioxidutsläppen i verksamheten. Målet är att minska CO2-avtrycket med 25% i egen verksamhet senast år 2025. Mätning sker mot 2019 års resultat
  • arbeta ambitiöst för att producera hållbara produkter och tjänster för Plannjas kunder
  • ständigt utveckla företagets förmåga att samarbeta med starka partners för att uppfylla alla miljöintressenters krav
  • alla intressenter ska kunna känna sig trygga i att Plannja arbetar målmedvetet med sina miljö- och hållbarhetsfrågor

Plannjas kunder och användare:

  • ska få produkter och tjänster som är säkra och värdefulla även för kommande generationer
  • ska vara de första som får tillgång till en tillförlitlig fossilfri produktportfölj
  • kan vara säkra på att miljörisker kontrolleras i varje fas av Plannja-produkters livscykel

    Foto: Marcus Möller