Wihlborgs ingår avtal med Region Skåne

Wihlborgs kommer att uppföra ett lager åt Region Skåne i Malmöområdet med tillträde i början av 2025. Avtalstiden är 20 år.

Användningsområdena för den nya fastigheten är logistik och lagerhållning. Byggnaden på närmare 17 200 kvm kommer att ha en hög teknisk standard och miljöcertifieras.

Den totala investeringen uppgår till 300 Mkr.

– Vi är mycket glada över att få bygga en modern, ändamålsenlig och hållbar anläggning åt Region Skåne och ser fram emot ett långsiktigt samarbete kring en för samhället viktig funktion, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.