Castellum avyttrar fastigheter för sammanlagt 2,3 mdkr

maj 15, 2023 Fastigheter

Castellum avyttrar två fastigheter till hyresgästen Axis Communications. Därutöver har 18 mindre fastigheter avyttrats tidigare under året. Försäljningspriserna uppgår till sammanlagt 2,3 mdkr. Försäljningspriserna ligger i linje med bokförda värden.

– Vi är glada att kunna överlämna välskötta fastigheter till vår hyresgäst Axis Communications som varit en prioriterad tagare av våra färdigutvecklade fastigheter inom Ideon Science Park i Lund. Avyttringen ligger i linje med kommunikationen att nettosälja under 2023 för att stärka bolagets finansiella ställning i en fortsatt avvaktande kapitalmarknad, säger Joacim Sjöberg, verkställande direktör för Castellum AB.

Fastigheterna som avyttras till Axis Communications är Forskaren 2 och Stockholmsledet 8 som tillsammans motsvarar totalt ca 51 000 kvm. Största hyresgästen Axis Communications hyr ca 70 procent av ytorna. På Forskaren 2 finns möjlighet till vidareutveckling.

– Castellum ser fortsatt Lund som en viktig tillväxtort med stora möjligheter framåt. Vi kommer tillsammans med kunder, kommun och övriga intressenter driva utveckling av vår befintliga fastighetsportfölj, våra tidiga skeden med byggrätter och samverkan inom Lunds Kommun, säger Ola Orsmark, region-vd för Castellum Öresund.

– Transaktionsmarknaden är aktiv i Castellums segment men det tar något längre tid att nå avsluten. Försäljningspriserna bekräftar våra bokförda värden,  säger Kristina Sawjani, Chief Investment Officer på Castellum AB.

Sålda fastigheter januari-maj 2023:
• Umeå; del av Aspgärdan 18
• Göteborg; Arendal 764:385
• Linköping; Borgmästaren 2 och 11
• Stockholm; Veddesta 2:37, Ostmästaren 2, Måttbandet 8, Räknestickan 2, Tunaberg 4, Täckeråker 2:227
• Malmö; Noshjulet 3, Rektangeln 9, Påskbuketterna 5, 6, 8, 9, 10, Kloren 1
• Lund; Forskaren 2, Stockholmsledet 8